Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Życzenia świąteczne

Nasza szkoła beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Mamy nadzieję, że nowo zakupione książki przyczynią się do rozwijania pasji czytelniczych wśród uczniów naszej szkoły.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. to program uchwalony na lata 2021-2025, którego głównym celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce (poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego). Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Otrzymane środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Konkurs „W różańcu moc”

Październik jest  miesiącem modlitwy rożańcowej ku czci Najświętszej Marii Panny, gdzie w rozważanych tajemnicach  zanosiliśmy pozdrowienia maryjne zdrowaś Maryjo w intencjach całego świata tak jak nas prosiła Matka Boża. Z tej okazji w naszej szkole został  zorganizowany   konkurs  mój najpiękniejszy różaniec  pod tytułem „W różańcu moc”. Udział brały dzieci od przedszkola do kl. ósmej  w  dowolnej technice  wykonania . W konkursie udział wzięło 36 dzieci, które otrzymały dyplom i nagrody.

S.Kinga

„Plejada świętych”

28 października w naszej szkole odbyła się „Plejada świętych”. Uczniowie z przedszkola oraz uczniowie z klas I-VIII wraz z nauczycielami przebierali się za wybranych przez siebie świętych lub aniołów. Przebrani uczniowie stanęli do konkursu z nagrodami. Oceniana była kreatywność, strój oraz sposób prezentacji świętego. Całe to wydarzenie przypomina nam, że dążenie do świętości to konieczność każdej i każdego z nas a nie luksus dla wybranych.

Wystawa plakatów IPN „Stan wojenny 1981 – 1983”

W minionym tygodniu uczniowie naszej szkoły zwiedzali wystawę plakatów IPN „Stan wojenny 1981 – 1983”, jako jedno z zadań w realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej mówią kamienie”-  13 grudnia 1981. Pamiętamy.
W ten sposób poznawali realia stanu wojennego, jednego z najtragiczniejszych wydarzeń naszej powojennej historii. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań i z uwagą oraz powagą słuchali wyjaśnień  nauczyciela historii.

Akcja ” Święty Mikołaj na Kresach 2021”

Mam ogromną przyjemność poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję ” Święty Mikołaj na Kresach 2021”, organizowaną przez ToMam ogromną przyjemność poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję ” Święty Mikołaj na Kresach 2021”, organizowaną przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. Projekt objęty jest honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Telewizji Katowice, Radia Katowice i „Gazety Częstochowskiej”.
Akcja polegała na zbiórce darów, tj. słodyczy, artykułów szkolnych, z których organizatorzy przygotują paczki od Świętego Mikołaja, aby móc przekazać je dzieciom z polskich szkół na Litwie. Paczki trafią także do polskich dzieci na Ukrainie i Białorusi.
Tegoroczny finał akcji w naszej szkole jest dowodem na to, że mamy wielkie serca i chcemy pomagać potrzebującym.
Dziękuję bardzo, wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie za chęć działania, za dobre serce i za to, że potrzebujący nie są wam obojętni.
Elżbieta Przybylska-szkolny koordynatorwarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. Projekt objęty jest honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Telewizji Katowice, Radia Katowice i „Gazety Częstochowskiej”.
Akcja polegała na zbiórce darów, tj. słodyczy, artykułów szkolnych, z których organizatorzy przygotują paczki od Świętego Mikołaja, aby móc przekazać je dzieciom z polskich szkół na Litwie. Paczki trafią także do polskich dzieci na Ukrainie i Białorusi.
Tegoroczny finał akcji w naszej szkole jest dowodem na to, że mamy wielkie serca i chcemy pomagać potrzebującym.
Dziękuję bardzo, wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie za chęć działania, za dobre serce i za to, że potrzebujący nie są wam obojętni.
Elżbieta Przybylska-szkolny koordynator

Gdy gaśnie pamięć ludzka- dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy”

W naszej szkole od września realizujemy projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka- dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy”. Jednym z jego elementów jest powstanie kącika patriotyczno – historycznego „40 lat po stanie wojennym”. Zgromadzone staraniem uczniów, rodziców i nauczycieli materiały posłużyły podczas zajęć „żywych” lekcji historii poświęconych stanowi wojennemu. Wszystkim bardzo podobały się scenki odgrywane przez uczniów przedstawiające realia życia Polaków w czasach PRL-u.

Koordynatorem szkolnym projektu jest mgr Alina Hłąd – nauczyciel historii.