Daily Archives: 5 maja 2020

Ogłoszenie dyrektora szkoły

Po pełnym rozpoznaniu potrzeb  oraz osobistym kontakcie telefonicznym, rodzice dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie w dalszym ciągu deklarują podjęcie zdalnej edukacji przedszkolnej realizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie. W związku z powyższym placówka dalej realizuje edukację przedszkolną w trybie on-line  oraz wysyłanych internetowo materiałów edukacyjnych.

Z poważaniem

Dyrektor PSP SPSK w Lgocie Renata Szymonik

Ogłoszenie organu prowadzącego

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMICZNYM COVID-19

W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 W PLACÓWKACH STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

 

  1. Do opieki przedszkolnej mogą być przyjęte wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie posiadają innej możliwości opieki nad dziećmi w godzinach świadczenia pracy. Rodzic składa w placówce oświadczenie o wykonywanej pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci mają następujący rodzice:
  • Pracownicy systemu ochrony zdrowia,
  • Służby mundurowe,
  • Osoby pracujące w handlu,
  • Przedsiębiorstwa działające dla przeciwdziałania i zwalczania COVID ‑ 19
  • Rodzice składają oświadczenie, że nie chorowali na COVID-19, nie posiadali styczności oraz nie przebywają na kwarantannie.