Z powodu utrzymujących się wysokich temperatur ternin Pielgrzymki na Jasną Górę zostanie przeniesiony na wrzesień. W piątek odwóz o godzinie 12.30.