15 rocznica śmierci Jana Pawła II – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

15 rocznica śmierci Jana Pawła II

„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

00p1dpfthu51mjpyd

W tym roku dokładnie 2 kwietnia przypada 15 rocznica śmierci Papieża Polaka.
Jan Paweł II  urodzony jako Karol Józef Wojtyła 18 maja 1920 w Wadowicach, był polskim duchownym rzymskokatolickim, biskupem pomocniczym krakowskim (1958–1964), a następnie arcybiskupem metropolitą krakowskim (1964–1978), kardynałem (1967–1978), zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), 264. papieżem i 6. Suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty Kościoła katolickiego Poeta i poliglota, także aktor niezawodowy, dramaturg i pedagog.  Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.
Wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. Za główny cel swojego papiestwa Jan Paweł II postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego, chciał „postawić swój Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby Żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie”. Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI, a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX (1846–1878).
W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów,beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483 Do czasu swojej śmierci powołał większość składu Kolegium Kardynałów, konsekrował znaczną liczbę biskupów na świecie i wyświęcił wielu księży.
15 lat po śmierci Papieża Jana Pawła II, w szczególnie trudnym dla społeczeństwa czasie, Centrum Myśli Jana Pawła II przywołuje słowa „Musicie być mocni mocą miłości”, które padły podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Tegoroczne hasło rocznicy 2 kwietnia nabrało szczególnego znaczenia w związku z wydarzeniami na świecie.

W tym dniu proponujemy wam wykonanie zadań dodatkowych.

Propozycja 1
Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką i przy użyciu dostępnych środków obrazującą jedną z cytatów z Jana Pawła II
„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.
„Musicie być mocni mocą miłości”,

Propozycja 2
Wykonaj portret Jana Pawła II dowolną techniką i przy użyciu dostępnych materiałów.

Propozycja 3
Skorzystaj ze strony stworzonej przez Centrum Myśli Jana Pawła II

https://www.centrumjp2.pl/15-rocznica-smierci-jana-pawla-ii-wirtualne-czuwanie/

gdzie w tak trudnym dla ludzkości czasie twórcy strony proponują uczestnictwo w obchodach tak ważnej daty online.

Stworzone prace plastyczne, a konkretnie ich zdjęcia, prosimy przesyłać na nasz mail spskswietlica@gmail.com.

Wykorzystane źródła:

15. rocznica śmierci Jana Pawła II – wirtualne czuwanie


https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II