Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Konkurs plastyczny z racji 100. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka

pod hasłem „Św. Jan Paweł II widziany oczyma dzieci”

 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali” – św. Jan Paweł II”

Dnia 18 maja 2020r. będziemy obchodzić 100 rocznicę urodzin naszego ukochanego Papieża Polaka – św. Jana Pawła II. W związku z tym, serdecznie zapraszamy naszych uczniów kl. I – VIII do konkursu plastycznego oraz „Testu wiedzy o Janie Pawle II”. Natomiast naszych przedszkolaków zachęcamy do wykonania indywidualnej pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 lub rodzinnego plakatu pod hasłem

Św. Jan Paweł II widziany oczyma dzieci” w podziękowaniu za Wielkiego Polaka.

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU DLA KLAS I-VIII:

Cele konkursu:

 

 1. Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.
 2. Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.
 3. Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.
 4. Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.
 5. Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży.

 

Założenia konkursu:

 1. Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.
 2. Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.
 3. Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).
 4. Pobudzenie do twórczego myślenia dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.

  Kategorie wiekowe i technika wykonania w przypadku konkursu plastycznego:

 1. Klasa I – III (dowolna technika  format A4, wydzieranka itp.).
 2. Klasa IV – VI (rysunek, malarstwo – dowolna technika, format A4/A3,  płaskorzeźba).
 3. Klasa VII – VIII (malarstwo, format A4/A3, płaskorzeźba, witraż – dowolny materiał).

 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania.  Prace plastyczne należy wysłać do p. Elżbiety Przybylskiej  na adres e-mail elzbieta42134@o2.pl

Prace przedszkolaków należy wysyłać również na adres elzbieta42134@o2.pl

Termin wysyłania  prac: 20  maja 2020r.

 

Test wiedzy o św. Janie Pawle II

Zapraszamy uczniów klas I – VIII do udziału w „Teście wiedzy o św. Janie Pawle II”, który odbędzie się 18 maja 2020r. w następujących kategoriach:

 1. Klasa I-III – 10 pytań jednokrotnego wyboru. Test zostanie umieszczony o godz. 18:00 na 20 minut na stronie szkoły. Po rozwiązaniu należy go odesłać na adres anulkaa019@interia.pl
 2. Klasa IV-VI – 20 pytań jednokrotnego wyboru. Test zostanie udostępniony uczniom o godz. 14:30 na 20 minut na stronie szkoły.
 3. Klasa VII-VIII – 25 pytań jednokrotnego wyboru. Test zostanie udostępniony uczniom o godz. 14:30 na 20 minut na stronie szkoły.

Przygotowując się do testu można skorzystać z otrzymanych książek „Wszystko o Świętym Janie Pawle II” lub innych materiałów dotyczących Wielkiego Polaka.

Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w teście proszeni są o zgłoszenie swojego udziału na grupie klasowej lub wychowawcy w przypadku klas I – III do dnia 17 maja do godz. 20:00.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymają cząstkową wzorową ocenę zachowania.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone:

– w konkursie plastycznym: oceną cząstkową celującą z plastyki

– w teście wiedzy: oceną cząstkową celującą z religii

Przedszkolaki otrzymają dyplomy.