Podziękowanie za zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska !!! – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Podziękowanie za zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska !!!

Podziękowanie za zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska !!!
Składam serdeczne podziękowania przedszkolakom i uczniom naszej szkoły za aktywny udział w corocznej zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Częstochowie. W tym roku również nie zawiedliście. Dziękuję również rodzicom, którzy dostarczyli dary do szkoły. Dzięki dużemu zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb braci mniejszych zgromadziliśmy duże ilości karmy suchej, mokrej oraz drobnych smakołyków dla psów i kotów. Po zakończonej zbiórce dary zostały przekazane do schroniska w dniu 11.05.2021 r.
Pracownicy schroniska byli wzruszeni Waszą ofiarnością i serdecznie Wszystkim dziękują.
Uczniowie, którzy wzięli udział w akcji otrzymują cząstkowe oceny wzorowe z zachowania, wpis do karty wolontariusza za zaangażowanie i pomoc w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz drobny upominek.
Koordynator zbiórki – Elżbieta Przybylska.