Nasza szkoła beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Nasza szkoła beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Mamy nadzieję, że nowo zakupione książki przyczynią się do rozwijania pasji czytelniczych wśród uczniów naszej szkoły.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. to program uchwalony na lata 2021-2025, którego głównym celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce (poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego). Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Otrzymane środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.