Adopcja na odległość – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Adopcja na odległość

W tym roku nasza szkoła również włącza się do akcji „Adopcja na odległość”. Koordynatorem akcji w szkole jest mgr Monika Kupczak.

Adopcja na odległość to objęcie modlitwą oraz pomocą finansową dziecka z Kenii. Adopcja obejmuje dzieci, by pomóc w ich  prawidłowym rozwoju i edukacji. Dzieci są objęte również opieką medyczną, a te poniżej  4 roku życia – opieką dzienną. Projektem Adopcji na Odległość objęte są dzieci  ze szkoły prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Szkoła utrzymuje się w dużej mierze dzięki pomocy wielu osób którym dobro, cierpienie i radości dzieci są bliskie sercu. Adopcja Serca jest potrzebna, by Szkoła ta miała wystarczające finanse i pokryła wszystkie wydatki, które pojawiają się każdego dnia.

Chcemy  znaleźć ludzi dobrej woli i tym samym wpłynąć na edukację dzieci z Kithatu. Pragniemy przyjąć do Duchowej Adopcji 3 – letniego chłopca Amosa Muriuki.

 

Jako cała wspólnota szkolna: przedszkolaki, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy weźmy  odpowiedzialność za opłatę związaną z dzienną opieką nad chłopcem, który jest obecnie u sióstr w Day Care ( dzienna opieka dla dzieci niedożywionych, chorych lub z rodzin z bardzo trudną sytuacją). Jego rodzice przez długi czas byli bezdomni, nie mają ani skrawka ziemi, na którym mogliby coś uprawiać i dzięki temu się utrzymać.

Ogólne zasady adopcji na odległość

  1. Comiesięczna wpłata  min. 2 zł. przez okres roku szkolnego.
  2. Regularna modlitwa za dziecko.
  3. Utrzymywanie listownego kontaktu z dzieckiem, do którego zapraszamy dwa razy w roku.

Zobowiązania niemałe, ale i cel tak szczytny, że o szczytniejszy trudno. Nie znajdujemy wystarczających słów zachęty do zaangażowania się w to konkretne dzieło pomocy tym, którzy mają mniej od nas, a do tego są w tym zupełnie bezradni i bezbronni.

My pracujemy bezpośrednio na terenach misyjnych, ale bez Waszej pomocy nie jesteśmy w stanie pomóc tym ludziom. Poprzez Waszą pomoc – Wy również jesteście misjonarzami  s.Imelda Zimińska