Akcja „Góra grosza” – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Akcja „Góra grosza”

W tym roku braliśmy udział w akcji „GÓRA GROSZA”. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Koordynatorem akcji była mgr Grażyna Radomska.