biologia 5

17.03.2020

Proszę o wykonanie zadań z podręcznika str. 112 sekcja WIESZ CZY NIE WIESZ, a następnie o ich sprawdzenie zgodnie z kluczem zawartym w podręczniku str.161

24.03.2020

Proszę o przeczytanie w podręczniku tematu MCHY str. 115-120 oraz obejrzenie materiału na stronie https://epodreczniki.pl/b/mchy—male-niesamowite-rosliny/PlweeR6k3   i wykonanie znajdujących się tam zadań podsumowujących – sprawdzamy je samodzielnie, nie wykonujemy znajdujących się tam poleceń czy doświadczeń. Natomiast w zeszycie zapisujemy temat lekcji : MCHY i wykonujemy notatkę w formie odpowiedzi na 3 pytania

 1. Gdzie spotykamy mchy ?
 2. Jak wyglądają mchy , na przykładzie mchu płonnika? -rys z podręcznika str 116
 3. Jakie jest znaczenie mchów?

31.03.2020

Proszę o przeczytanie w podręczniku tematu PAPROTNIKI str. 121-128 oraz obejrzenie materiału na stronie https://epodreczniki.pl/a/skrzypy-i-paprocie/DYyGeBjMu  i wykonanie znajdujących się tam zadań podsumowujących. Natomiast w zeszycie zapisujemy temat lekcji : PAPROTNIKI i wykonujemy notatkę w formie odpowiedzi na 4 pytania

 1. Gdzie spotykamy paprotniki ?
 2. Jak dzielimy paprotniki?
 3. Podaj po 2 cechy paproci, skrzypów i widłaków.
 4. Jakie jest znaczenie paprotników?

Kto jest chętny może wykonać dowolny rysunek wybranego paprotnika wraz z opisem.

7.04.2020

Temat: Rośliny nagonasienne 

Bardzo proszę o zapoznanie się z w/w tematem w podręczniku str.129 – 136 oraz rozwiązanie krótkiej karty pracy

Rośliny nagonasienne

Odpowiedz krótko na poniższe pytania :

 1. Jak dzielimy rośliny nasienne?
 1. Do czego służy kwiat roślin nasiennych?
 1. Jak nazywa się organ, który umożliwia roślinom nasiennym przetrwanie?
 1. Co to znaczy ,że rośliny iglaste są zimozielone?
 1. Czy rośliny iglaste mogą przeprowadzać fotosyntezę przez cały rok?
 1. Dlaczego rośliny iglaste mają grubą korę?
 1. Czym pokryte są liście roślin iglastych?
 2. Jaki system korzeniowy występuje u sosny?
 1. Jakie rodzaje kwiatów wytwarza sosna?
 1. Wymień 5 gatunków roślin iglastych.
 1. Czy rośliny nagonasienne są ważne w przyrodzie? Podaj trzy przykłady.

Odpowiedzi proszę przesłać na adres mailowy nauczyciela biologii spskkorona@gmail.com    do 16.04.2020.

Nie trzeba nic skanować – wystarczy przysłać same odpowiedzi.

21.04.2020

Dziękuję za nadesłane prace – przesyłam poprawne odpowiedzi

 1. nagonasienne i okrytonasienne
 2. do rozmnażania płciowego
 3. nasienie
 4. nie zrzucają liści na zimę
 5. tak
 6. są odporne na mrozy i suszę
 7. woskiem
 8. palowy
 9. kwiaty męskie i żeńskie
 10. np. jodła pospolita, cis pospolity, świerk pospolity, kosodrzewina, modrzew europejski
 11. np. produkcja leków i kosmetyków, wytwarzają tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, regulują stosunki wodne

temat OKRYTONASIENNE

Dzisiaj bardzo proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku str.137 – 142, a następnie proszę o rozwiązanie załączonej KARTY PRACY. W zeszycie zapisujemy podany temat i wklejamy lub przepisujemy załączoną kartę pracy Odpowiedzi nie odsyłamy – podam je za tydzień,  aby sobie sprawdzić.

KWIAT – karta pracy

 

 1. Połącz :

KWIATOSTAN                                   a)  przeniesienie pyłku na znamię słupka

ZAPYLENIE                                       b)  połączenie plemnika i komórki jajowej

ZAPŁODNIENIE                                c)  zbiór kwiatów na szczycie jednego pędu

 

 1. Dokończ zdania :
 2. a) Zalążek po zapłodnieniu staje się……
 3. b) Ściana zalążni przekształca się w …………..
 4. c) Rośliny mogą być zapylane przez ……
 5. d) Rośliny wiatropylne wytwarzają dużo …………………………….pyłku
 6. e) Rośliny owadopylne wytwarzają nektar i mają intensywny zapach aby  ………..

 

 1. Określ czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe :
 2. a) Płatki korony zwabiają owady ………..
 3. b) Zalążek zawiera komórkę plemnikową. ……….
 4. c) Ziarno pyłku powstaje w pylnikach. ………
 5. d) Wypustka, która wrasta w głąb słupka to łagiewka pyłkowa. …….
 6. e) Kwiaty obupłciowe zawierają tylko jeden rodzaj komórek rozrodczych. ……

 

4) Narysuj i podpisz kwiat rośliny okrytonasiennej. ( ze str.138 w podręczniku)

 

28.04.2020

Temat ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH

Materiał do dzisiejszej lekcji znajduje się w podręczniku str.143 – 147 – bardzo proszę o zapoznanie się z nim i wykonanie notatki. Aby pomóc w stworzeniu takiej notatki proponuję odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Co to jest zarodek?
 2. Dlaczego bielmo jest ważne?

3.Jaką rolę pełnią owoce?

 1. W jaki sposób rozsiewane są nasiona?
 2. Co jest potrzebne do kiełkowania nasion?
 3. Wykonaj rysunek przedstawiający budowę nasienia.( str.145 podręcznik)

 

Tej notatki do mnie nie odsyłacie bo jest prosta i na pewno wszyscy świetnie sobie poradzicie.

Mam też nadzieję ,że wszyscy wypełnili zadane karty pracy – poniżej załączam odpowiedzi.

KWIAT – karta pracy – klucz

 1. Połącz :

 

KWIATOSTAN   –     zbiór kwiatów na szczycie jednego pędu

ZAPYLENIE  –     przeniesienie pyłku na znamię słupka

ZAPŁODNIENIE   –   połączenie plemnika i komórki jajowej

 1. Dokończ zdania :

 

 1. a) Zalążek po zapłodnieniu staje się……nasieniem
 2. b) Ściana zalążni przekształca się w …………..owocnię/owoc
 3. c) Rośliny mogą być zapylane przez ……wiatr, wodę, zwierzęta
 4. d) Rośliny wiatropylne wytwarzają dużo …lekkiego i sypkiego….pyłku
 5. e) Rośliny owadopylne wytwarzają nektar i mają intensywny zapach , aby zwabić zwierzęta/ owady

 

 1. Określ czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe :

 

 1. a) Płatki korony zwabiają owady ………..P
 2. b) Zalążek zawiera komórkę plemnikową. ……….F
 3. c) Ziarno pyłku powstaje w pylnikach. ………P
 4. d) Wypustka, która wrasta w głąb słupka to łagiewka pyłkowa. …….P
 5. e) Kwiaty obupłciowe zawierają tylko jeden rodzaj komórek rozrodczych. ……F

 

5.05.2020

Temat: ZNACZENIE ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH

Dzisiaj bardzo proszę o zapoznanie się z tematem lekcji w podręczniku na str.148-149, a następnie proszę narysować i uzupełnić w zeszytach tabelę dotyczącą znaczenia okrytonasiennych. Prace proszę przesłać na mój adres mailowy

 

ZNACZENIE W PRZYRODZIE ZNACZENIE DLA CZŁOWIEKA
– środowisko życia

– pokarm

– źródło pożywienia

– przyprawy

 

12.05.2020

PRZEGLĄD ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH

klasa5_biologia