biologia 7

Kontakt do nauczyciela przedmiotu spskkorona@gmail.com

17.03.2020

Proszę o zapoznanie się z materiałem powtórzeniowym dotyczącym UKŁADU HORMONALNEGO zawarty w epodręczniku pod podanymi linkami

https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/D8fZrWlSe

https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL

oraz o wykonanie zawartych tam ćwiczeń

24.03.2020

1) proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku str173 – 176 , temat BUDOWA I ROLA UKŁADU NERWOWEGO, oraz zapisanie w zeszycie odpowiedzi na pytania z podręcznika str176 ćw. 1-5. W zeszycie zawsze zapisujemy podany temat lekcji

2) proszę o zapoznanie się z materiałem z epodręcznika https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh

oraz o wykonanie znajdujących się tam zadań podsumowujących do tematu OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, nie wykonujemy znajdujących się tam poleceń i doświadczeń. W zeszycie po zapisaniu tematu lekcji proszę zapisać trzy wybrane przez siebie informacje związane z tym tematem. W przypadku problemów z epodręcznikiem proszę skorzystać z podręcznika str177-180