biologia 7

Kontakt do nauczyciela przedmiotu spskkorona@gmail.com

17.03.2020

Proszę o zapoznanie się z materiałem powtórzeniowym dotyczącym UKŁADU HORMONALNEGO zawarty w epodręczniku pod podanymi linkami

https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/D8fZrWlSe

https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL

oraz o wykonanie zawartych tam ćwiczeń

24.03.2020

1) proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku str173 – 176 , temat BUDOWA I ROLA UKŁADU NERWOWEGO, oraz zapisanie w zeszycie odpowiedzi na pytania z podręcznika str176 ćw. 1-5. W zeszycie zawsze zapisujemy podany temat lekcji

2) proszę o zapoznanie się z materiałem z epodręcznika https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh

oraz o wykonanie znajdujących się tam zadań podsumowujących do tematu OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, nie wykonujemy znajdujących się tam poleceń i doświadczeń. W zeszycie po zapisaniu tematu lekcji proszę zapisać trzy wybrane przez siebie informacje związane z tym tematem. W przypadku problemów z epodręcznikiem proszę skorzystać z podręcznika str177-180

31.03.2020

1) proszę o zapoznanie się z materiałem z epodręcznika nt OBWODOWY UKŁAD NERWOWY. ODRUCHY  https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp – nie wykonujemy zawartych w tym materiale poleceń, doświadczeń ani obserwacji , natomiast należy zrobić zadania na końcu tego materiału, które można od razu sprawdzić, a jako notatkę z lekcji, po  zapisaniu tematu notujemy odpowiedzi na pytania zawarte w sekcji PRACA DOMOWA epodrecznika

2) Bardzo proszę o zapoznanie się z tematem HIGIENA I CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO STR. 185-189, a następnie o przygotowanie prezentacji multimedialnej ( 10-15 slajdów) na temat 5 wybranych chorób układu nerwowego – wybieramy spośród chorób takich jak : nerwica, depresja, udar mózgu, autyzm, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowych. Prezentacja powinna zawierać informacje o przyczynach, objawach i sposobach leczenia podanych chorób. Wykonaną prezentację przesyłamy na adres mailowy nauczyciela do 15.04.20

7.04.2020

Temat: PODSUMOWANIE. WIESZ CZY NIE WIESZ?

Bardzo proszę o wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych w sekcji WIESZ CZY NIE WIESZ?  str.191 – 192- odpowiedzi zapisujemy w zeszytach , a następnie dokonujemy samooceny z podręcznikiem str. 260.

21.04.2020

temat 1 – BUDOWA I DZIAŁANIE NARZĄDU WZROKU

Proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku na str.195 – 199, a następnie proszę odpowiedzieć w zeszytach na podane poniżej pytania :

 1. Wymień narządy zmysłów człowieka.
 2. Jakie elementy chronią oko i jaka jest ich funkcja?
 3. Co to jest plamka żółta i plamka ślepa?
 4. Jak wygląda obraz, który powstaje na siatkówce?
 5. Za co odpowiadają czopki , a za co pręciki?
 6. Co to jest adaptacja i akomodacja oka ?

 

temat 2  – UCHO – NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI

Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałem w epodręczniku

https://epodreczniki.pl/a/ucho—narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9

Po uważnym obejrzeniu i przeczytaniu proszę wykonać znajdujące się na końcu tego materiału zadania, które po wykonaniu sprawdzacie korzystając z opcji SPRAWDŹ.

W zeszytach zapisujemy temat lekcji i 3 wybrane informacje związane z tym tematem.

28.04.2020

temat : HIGIENA OKA I UCHA

 Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku  str.203 – 207

a następnie proszę, w miarę możliwości ,obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo

W zeszytach proszę zapisać temat lekcji oraz wkleić bądź zapisać odpowiedzi do podanej karty pracy

karta pracy

 1. Rozpoznaj opisywane wady wzroku, a następnie wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca.

Wada ta występuje wtedy, gdy promienie świetlne skupiają się za siatkówką. Osoba z tą wadą niewyraźnie widzi obiekty znajdujące się w małej odległości. ……………………………………

Wada ta występuje wtedy, gdy promienie świetlne skupiają się w wielu miejscach na siatkówce. Osoba z tą wadą widzi obrazy rozmyte i zniekształcone. ………………………………….

Wada ta występuje wtedy, gdy promienie świetlne skupiają się przed siatkówką. Osoba z tą wadą niewyraźnie widzi obiekty znajdujące się daleko. By widzieć dobrze, musi przybliżyć przedmiot do oczu. ………………………………….

 

 1. Do okulisty zgłosił się pacjent, który opisał swoje dolegliwości w następujący sposób: „Coraz gorzej widzę. Mam wrażenie, że obserwuję świat przez brudną lub zamgloną szybę. Myślałem, że wystarczy tylko przetrzeć oczy, by znów wyraźnie widzieć. Jednak to nic nie pomaga. W niektóre dni wszystko widzę jak przez gęstą mgłę”.
 2. a) Podaj nazwę choroby, która prawdopodobnie występuje u tego pacjenta. …………………………………………………….
 3. b) Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Lekarz skierował chorego na operację polegającą na usunięciu zmętniałej A / B.

A soczewki B. rogówki

 

temat : ZMYSŁ POWONIENIA ,SMAKU I DOTYKU

 

Proszę zapoznać się z lekcją w podręczniku str. 208 – 210, a następnie wykonać w zeszycie ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 str.210 z podręcznika – odpowiedzi zapisać krótko, konkretnie na pytanie.

 

5.05.2020

Temat: NARZĄDY ZMYSŁÓW – PODSUMOWANIE

Proszę o wykonanie zadań utrwalających w sekcji WIESZ CZY NIE WIESZ ?

Str.212 podręcznik, następnie proszę o sprawdzenie odpowiedzi.

Przesyłam Wam też odpowiedzi do karty pracy , która była do zrobienia na poprzedniej lekcji.

 1. DALEKOWZROCZNOŚĆ, ASTYGMATYZM, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ
 2. a) ZAĆMA/ KATARAKTA
 3. b) A

 

Temat:  MĘSKI I ŻEŃSKI UKŁAD ROZRODCZY

 Poznamy dzisiaj budowę żeńskiego i męskiego układu rozrodczego. W tym celu proszę zapoznać się z materiałem w epodręczniku

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy

Następnie proszę wykonać znajdujące się tam ćwiczenia, które po wykonaniu możemy od razu sprawdzić. W zeszytach zapisujemy tylko temat lekcji.

12.05.2020

1. FUNKCJONOWANIE ŻEŃSKIEGO UKŁADU ROZRODCZEGO

Bardzo proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika  str.221 – 223, a następnie proszę o wykonanie załączonych ćwiczeń. Zadań nie odsyłamy – wyślę Wam odpowiedzi na następnej lekcji.

 2. ROZWÓJ CZŁOWIEKA – OD POCZĘCIA DO NARODZIN

Bardzo proszę o obejrzenie poniższych filmów przedstawiających rozwój dziecka w łonie mamy.

https://www.youtube.com/watch?v=nL2cjZiHRR4

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA

W zeszytach zapisujemy tylko temat lekcji.

klasa7_biologia