biologia 8

Kontakt do nauczyciela przedmiotu spskkorona@gmail.com

17.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem NIEANTAGONISTYCZNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY GATUNKAMI oraz wykonanie prezentacji multimedialnej na zadany temat. Prezentacja powinna składać się z 12 – 15 slajdów i zawierać informacje dotyczące SYMBIOZY, PROTOKOOPERACJI I KOMENSALIZMU, konkretne przykłady w/w  zależności oraz opis ich znaczenia . Prace zostaną sprawdzone i ocenione

24.03.2020

Proszę o przesłanie wykonanych prezentacji zadanych w ubiegłym tygodniu   do 27.03.20 na podany adres email.

Na następny tydzień proszę o zapoznanie się z materiałem w epodręczniku https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I ( nie wykonujemy znajdujących się tam poleceń i doświadczeń czy obserwacji) oraz podręczniku szkolnym str. 121 – 124 , zapisanie w zeszycie tematu lekcji – ZALEŻNOŚCI POKARMOWE , a następnie zapisanie pod tematem 5 wybranych przez siebie łańcuchów pokarmowych z przeanalizowanego materiału.

31.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji CZYM JEST EKOSYSTEM?  w podręczniku na str.116-120 oraz wykonanie ćwiczeń 1,2,3,4 ze str.120 i zapisanie odpowiedzi w zeszycie.

7.04.2020

Temat: MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMIE

Proszę o zapoznanie się z materiałem w epodręczniku

https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC

oraz o wykonanie znajdujących się na końcu tego materiału zadań. Nie wykonujemy zawartej w tym materiale pracy domowej ani poleceń

21.04.2020

BIOLOGIAIV

28.04.2020

temat:   RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

 

Rozpoczynamy nowy dział poświęcony ochronie środowiska. Pierwszy temat wprowadza nas w tę problematykę oraz wyjaśnia termin ‘’różnorodności biologicznej’’ Poproszę zatem o zapoznanie się z materiałem w podręczniku str.137 – 142 , a następnie o wyszukanie i zapisanie w zeszytach odpowiedzi do ćwiczeń 1, 2, 3, 4  zawartych w podręczniku na str. 142.

 

Nie zamieszczam jeszcze klucza do ćwiczenia zadanego tydzień temu , ponieważ nie wszyscy do tej pory je odesłali – przypominam , aby niezwłocznie to zrobić – praca będzie oceniona.

5.05.2020

WPŁYW CZŁOWIEKA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ część I

Bardzo proszę o obejrzenie prezentacji pod podanym linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=54nCGtZ8ws8

W zeszytach proszę zapisać temat lekcji, a następnie zapisać jakie zachowania człowieka przyczyniają się do spadku bioróżnorodności.

Aby odpowiedzieć na to pytanie można skorzystać z obejrzanej prezentacji lub z podręcznika str.143 – 151. Odpowiedzi nie odsyłamy.

 

12.05.2020

WPŁYW CZŁOWIEKA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ – część II

Bardzo proszę o obejrzenie drugiej części prezentacji dotyczącej  tego tematu

https://www.youtube.com/watch?v=rrjdDOhqgws

Pod koniec prezentacji jest błąd w podpisie zwierzęcia – JESIOTR to ryba oczywiście, natomiast ten rogaty zwierzak podpisany w prezentacji jako jesiotr to TUR – przodek bydła domowego.

W zeszytach zapisujemy temat lekcji oraz odpowiedź na pytanie nr 4 str.151 z podręcznika. Odpowiedzi nie odsyłamy