biologia 8

Kontakt do nauczyciela przedmiotu spskkorona@gmail.com

17.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem NIEANTAGONISTYCZNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY GATUNKAMI oraz wykonanie prezentacji multimedialnej na zadany temat. Prezentacja powinna składać się z 12 – 15 slajdów i zawierać informacje dotyczące SYMBIOZY, PROTOKOOPERACJI I KOMENSALIZMU, konkretne przykłady w/w  zależności oraz opis ich znaczenia . Prace zostaną sprawdzone i ocenione

24.03.2020

Proszę o przesłanie wykonanych prezentacji zadanych w ubiegłym tygodniu   do 27.03.20 na podany adres email.

Na następny tydzień proszę o zapoznanie się z materiałem w epodręczniku https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I ( nie wykonujemy znajdujących się tam poleceń i doświadczeń czy obserwacji) oraz podręczniku szkolnym str. 121 – 124 , zapisanie w zeszycie tematu lekcji – ZALEŻNOŚCI POKARMOWE , a następnie zapisanie pod tematem 5 wybranych przez siebie łańcuchów pokarmowych z przeanalizowanego materiału.

31.03.2020

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji CZYM JEST EKOSYSTEM?  w podręczniku na str.116-120 oraz wykonanie ćwiczeń 1,2,3,4 ze str.120 i zapisanie odpowiedzi w zeszycie.