Nowy – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Category Archives: Nowy

Ogłoszenie

Od jutra 4.05.2021 klasa 1-3 wracają do szkoły. Harmonogram dowozów zgodnie z tym, który obowiązywał w lutym i marcu. Nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w regulaminie podanym na początku roku szkolnego.

2 maja 2021

Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny, i Wisła, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków, i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli.
W mazurku chopinowskim, i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska.

Narodowe Święto Trzeciego Maja

Narodowe Święto Trzeciego Maja, to polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r .

 Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej korzenie są jednak znacznie głębsze. Już od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee głębokich reform politycznych.
Konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. W przeciwieństwie do wcześniej wprowadzanych projektów modernizacyjnych, takich jak reformy wojskowe i edukacyjne, Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. oznaczała zerwanie z dominacją rosyjską, która nie pozwalała na istotne wzmocnienie siły państwa.
100 lat temu, 29 kwietnia 1919 r., Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto narodowe odrodzonego państwa.
Historia uroczystych obchodów tego dnia ma jednak znacznie dłuższą tradycję, sięgającą roku 1792.
„Dzień trzeci maja, jako rocznicę Konstytucji 1791 r. ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne czasy” – pisano w jednomyślnie przyjętej ustawie oficjalnie wprowadzającej pierwsze w polskiej historii święto narodowe. Niemal dokładnie 71 lat później, 28 kwietnia 1990 r., weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa, na której mocy oficjalnie przywrócono zwalczane przez niemal cały okres PRL święto upamiętniające pierwszą polską konstytucję.
6 kwietnia 1990 r. Sejm na wniosek Senatu przywrócił święto narodowe 3 maja. Tego samego dnia wbrew protestom prezydenta Jaruzelskiego zniósł Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone w rocznicę oficjalnego ogłoszenia tzw. manifestu PKWN.
3 maja 1990 r. w Warszawie odbyły się pierwsze po roku 1939 uroczyste obchody tego święta. Wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz. Uroczystości odbyły się przed Zamkiem Królewskim i na placu Zwycięstwa, któremu wkrótce przywrócono przedwojenną nazwę. W Archikatedrze Świętego Jana mszę świętą odprawił prymas Józef Glemp.

 

Ogłoszenie

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Życzenia świąteczne

Sukces naszych uczniów w XVII Powiatowym Konkursie Plastyki Obrzędowej „Wiosna 2021”

W XVII Powiatowym Konkursie Plastyki Obrzędowej „Wiosna 2021” uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca: „Zdobienie jaj wielkanocnych – pisanki, kraszanki” III miejsce Filip Przybylski kl. V „Palma wielkanocna” II miejsce Karolina Figzał kl. VII Gratulujemy!!!

 

 

Konkurs z okazji święta Św. Józefa

Patron XXI w. – opiekun Boga na ziemi i mąż Bogurodzicy

Boże, nieskończenie dobry, który stworzyłeś wszystko poprzez Swoją miłość i władasz światem.

Za Twe niezliczone łaski, które nam dajesz a szczególnie za przywilej przyjęcia Świętego Józefa za naszego orędownika, który z miłością troszczy się o nasze dobro.

W konkursie wzięło udział około 45 dzieci. Organizatorem konkursu była s. Kinga

 

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie !
W związku z rozporządzeniem MEiN  z dnia 18 marca 2021 r,  informuję, iż  z  dniem 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021r. organizacja pracy szkoły  przedstawia się następująco:
1. Zawiesza się zajęcia w formie stacjonarnej i wprowadza się tryb nauki zdalnej w klasach I-VIII Szkoły Podstawowej. Dla klas IV-VIII to kontynuacja nauczania zdalnego.
2. Odziały przedszkolne  pracują w stacjonarnym trybie nauki w szkole pod warunkiem przestrzegania obostrzeń sanitarnych  obowiązujących w placówce.
3. W szkole obowiązują „Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w szkole przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19.
4. Zawiesza się wszystkie zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III poza zajęciami ujętymi w planie lekcji.
5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej w godzinach pracy pedagoga oraz zgodnie z przyjętym planem zajęć.
6. Praca sekretariatu i dyrektora szkoły pozostają bez zmian.