chemia 7

Kontakt do nauczyciela: Chemia_idziak@wp.pl

 

 

17.03.2020

Proszę aby uczniowie do 25.03. 2020   wykonali

27.03.2020

Temat lekcji: Woda – właściwości i rola w przyrodzie.
W podręczniku Nowa Era temat od str. 160 do 164. Dodatkowe materiały z e-podręcznika,
dodatkowe filmy:
 https://youtu.be/qfnCvNw5A50 proszę o obejrzenie i zapoznanie się z pierwszymi 6 minutami.
Praca domowa:
1. Przedstaw znaczenie wody dla człowieka i organizmów żywych. Praca powinna być nie dłuższa niż 1 kartka z zeszytu (najlepiej pół strony). Proszę o przesłanie prac na adres: chemia_idziak@wp.pl do wtorku 31.03.2020. Prace zostaną ocenione.
2. Proszę uzupełnić zeszyt ćwiczeń z tego tematu to strony 85-86 (również do wtorku).
Ze względu, że prowadzone są lekcje zdalnie, pomijamy CHWILOWO tematy: „Prawo zachowania masy”,  oraz „Obliczenia stechiometryczne” ponieważ są to trudne i obliczeniowe tematy. Te tematy zostaną zrealizowane ” w realu”. Nowy dział „Woda” jest wdzięcznym tematem do realizacji on-line.
W razie jakikolwiek wątpliwości proszę o kontakt:chemia_idziak@wp.pl

 

1.04.2020
Dziękuję, tym osobom, które przesłały mi prace domową (na Wasze adresy email prześle oceny)  jednakże zrobiło to zaledwie kilka osób. Proszę nie róbcie sobie zaległości i prześlijcie mi jak najszybciej.
W zeszycie przedmiotowym proszę wpisać z datą 27.03.2020 temat lekcji: Woda – jej właściwości i rola w przyrodzie. 
Następnie wpisujemy z datą: 31.03.2010 temat lekcji: Woda – jako rozpuszczalnik.
Notatkę, która jest poniżej, proszę wpisać do zeszytu:
Dipol – cząsteczka posiadająca dwa bieguny dodatni (+) i ujemny(-). Dipolem jest cząsteczka wody.
Emulsja – mieszanina niejednorodna dwóch nierozpuszczających się w sobie cieczy, np. woda i olej.
Rozpuszczanie – wnikanie cząsteczek jednej substancji miedzy cząsteczki drugiej substancji.
Materiał dodatkowy, zostanie udostępniony z linkiem.
Zachęcam do obejrzenia filmu: https://youtu.be/3ikjpLRqhV8
W podręczniku proszę przeczytać temat ze str. 165-169.
Dla chętnych osób:  zadanie 3 ze strony 169. W zadaniu należy przygotować doświadczenie, zapisać w zeszycie schemat doświadczenia, obserwacje oraz wnioski. Jeżeli jest ktoś chętny to zachęcam to przeprowadzenia tego doświadczenia – PROSZĘ UWAŻAĆ NA SIEBIE W KONTAKCIE Z GORĄCĄ WODĄ. Osoby, które przygotują, proszę o wykonanie zdjęcia szklanek  i przesłanie  do mnie na e-mail: chemia_idziak@wp.pl
prześlijcie zdjęcie, i notatkę czyli obserwacje i wnioski. Osoby, które to przygotują otrzymają ocenę bardzo dobrą.
Praca domowa dla wszystkich:
zadanie 6,7,8,9,10 z zeszytu ćwiczeń str, 87-89. Do 07.04.2020 (wtorek) proszę zrobić zdjęcia pracy domowej i przesłać na chemia_idziak@wp.pl