chemia 8

17.03.2020

Chemia:

Proszę aby uczniowie do 25.03. 2020  wykonali:

  • zadania z zeszytu ćwiczeń od strony 56 do 76 – dział: „Związki węgla z wodorem”  (kto do tej pory nie zrobił )

 

27.03.2020

Temat: Szereg homologiczny alkoholi
Temat w podręczniku Nowa Era znajduje sie na str. 138-141. proszę o przeczytanie.
Proszę przeczytanie tematu z e-podręcznika
Dodatkowo przesyłam filmy:
https://youtu.be/OlZsSCmWsKY proszę o obejrzenie pierwszych 20 min.
https://youtu.be/0N- Materiały w filmach zawierają obecny temat oraz następne tematy z alkoholi.
Proszę o uzupełnienie zeszytu ćwiczeń str. 77-79.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt:chemia_idziak@wp.pl
pozdrawiam

 

1.04.2020
Witam,
W zeszycie przedmiotowym proszę wpisać z datą 27.03.2020 temat lekcji: Szereg homologiczny alkoholi
Notatka do zeszytu
Alkohole to pochodne węglowodorów, zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową -OH. Alkohole dzielimy na:
– monohydroksylowe- posiadają jedną grupę OH
– polihydroksylowe – posiadają wiele grup OH
Grupa funkcyjna – grupa atomów, która nadaje związkowi charakterystyczne właściwości.
Następnie wpisujemy temat lekcji: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe z datą: 31.03.2010 oraz 03.04.2020 (temat na 2 lekcje)
Jako notatkę do zeszytu proszę przepisać betele ze str. 144 – właściwości CH3OH (metanolu) oraz tabelkę ze strony 147 – właściwości etanolu C2H5OH.
Materiał dodatkowy, zostanie udostępniony z linkiem.
Zachęcam do obejrzenia filmu:
https://youtu.be/XkCNIO3eyWw – wykrywanie etanolu
https://youtu.be/kSnJUnhITVg właściwości etanolu
https://youtu.be/OlZsSCmWsKY ten film już wysyłałam ostatnio  – pierwsze 26 min – jak ktoś oglądał wcześniej to teraz jeśli chce.
W podręczniku proszę przeczytać temat ze str. 142-149.
Praca domowa dla wszystkich:
zadanie 7,8,9,10,13 z zeszytu ćwiczeń str, 80-83. Do 07.04.2020 (wtorek) proszę zrobić zdjęcia pracy domowej i przesłać na chemia_idziak@wp.pl
Praca domowa dla chętnych:
Napisz jaki wpływ posiada alkohol na organizm człowieka (szczególnie w wieku młodzieńczym).
Praca nie powinna być dłuższa niż 1 strona z zeszytu. Do 07.04.2020 (wtorek) proszę zrobić zdjęcia pracy domowej i przesłać na chemia_idziak@wp.pl. Osoby, które wykonają i przęślą tą prace otrzymają ocenę bardzo dobra.

8.04.2020

Witam,
W zeszycie proszę zapisać temat: Glicerol- alkohol polihydroksylowy
Materiał do obejrzenia:
Materiał podobny do tego, który znajduje w podręczniku do przeczytania (dla chętnych):
W książce to temat na stronach: 150-153 – proszę przeczytać.
Notatka do wpisania do zeszytu:
Glicerol (propano-1,2,3-triol) C3H5(OH)3 (CYFRY SA W INDEKSIE DOLNYM)
TUTAJ proszę przerysować wzory( strukturalny i półstrukturalny)  ze strony 150 podręcznik
Właściwości glicerolu:
– bezbarwna ciecz,
– bardzo dobrze rozpuszcza sie w wodzie,
– higroskopijny,
– bezwonny,
– słodki smak,
– odczyn obojętny,
– ulega reakcjom spalania,
– ma gęstosć większą od gęstosci wody
Praca domowa dla wszystkich
Zadania 16,17,19,20 ze str. 84-85 z zeszytu ćwiczeń. Zdjęcia pracy domowej proszę przesłać na chemia_idziak@wp.pl do 14.04.2020.
15.04.2020
Temat: Porównanie właściwości alkoholi
Podsumowując alkohole, zachęcam do obejrzenia krótkich filmów:
Temat w e-podręczniku:
Temat w podręczniku na str 154-156
Praca domowa:
Zadania 22,23,25,26. str 86-87
Lekcja 22.04
 Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych
Temat w podręczniku: 157-160
Notatka do zeszytu:
Kwasy karboksylowe to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce  grupę karboksylową COOH.
proszę przerysować wzór ogólny kwasów  ze strony 157 oraz tabele ze strony 158 i 159.
Zadania w zeszycie ćwiczeń: 27,28,29,30,33 str 88-89.
Zadania proszę przesłać na: chemia_idziak@wp.pl
Lekcja 29.04
Temat: Kwas metanowy i etanowy
Temat w podręczniku: 161-168.
Jako notatkę proszę przepisać wzory kwasu metanowego i etanowego oraz ich właściwości czyli tabele ze str 162 oraz 167.
Zadania z zeszytu ćwiczeń: 35,36,40,42,43,44,46,49 storna 90-94 proszę przesłać do 4 maja na: chemia_idziak@wp.pl