Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

W czwartek 4 kwietnia nasi uczniowie otrzymali indeksy i uczestniczyli w I zjeździe na Częstochowskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy na Politechnice Częstochowskiej. Zajęcia z Design Thinking – nauka kreatywnego myślenia, Poleć Dronem, Nowoczesne techniki badania materiałów, Samochód przyszłości, Drukowanie 3D – dzień pełny wrażeń i wiedzy zdobywanej przez zabawę i doświadczenie. Opiekunem szkolnym grupy jest mgr inż. Ewa Izydorczyk. Już nie możemy się doczekać kolejnych zajęć.

Projekt pn.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, uczenia się, pracy zespołowej oraz kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów u uczniów oraz rozwój oferty Politechniki Częstochowskiej jako forum aktywności społecznej (realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych przez kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy).