Dla uczniów 3 i 8 klasy

  • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019. Link do wykazu
  • Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020          Link do informacji

  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Link do strony