Doradztwo zawodowe – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego kl. VII i kl. VIII 

Temat: Zainteresowania, a wiedza szkolna:

Każdy z Was  posiada jakieś zainteresowania, ale często trudno jest nam je określić. Pomóc  wam może próba odpowiedzi na pytania:

 • Jak spędzacie większość wolnego czasu?
 • Czy są rzeczy lub czynności, które szczególnie lubicie robić?
 • Jakie programy telewizyjne, o jakiej tematyce, najchętniej oglądacie?
 • Jakiego rodzaju książki czytacie?
 • Jakie czasopisma czytacie, co w nich najbardziej was interesuje?
 • O czym najczęściej rozmawiacie z przyjaciółmi? O czym lubicie mówić?

Pomocnym w określeniu waszych zainteresowań może być  również ustalenie ulubionych przedmiotów w szkole. Każdy z was ma na pewno takie przedmioty, na które lubi chodzić i lubi ich się uczyć.

ZAINTERESOWANIA: (Pomyśl lub wypisz na kartce)

 • wszystko to, co lubisz robić, czemu lubisz poświęcać wolny czas,
 • wszystko to, w zakresie czego chcesz pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności,
 • przedmioty szkolne, których nauka jest dla Ciebie przyjemnością i nierzadko możesz wykraczać w tym celu poza program szkolny,
 • zainteresowania można podzielić na:
  • edukacyjne (np. matematyczna, biologiczno-chemiczne, językowe)
  • zawodowe (np. techniczne, społeczne, medyczne).

 

Wypełnij  kwestionariusz  oceny  poziomu uzdolnień, szybkości przyswajania i utrwalania wiedzy

Instrukcja

 1. Prześledź osiągane przez siebie wyniki w nauce. Na arkuszu odpowiedzi zaznacz krzyżykiem przedmioty, z których:
 1. Na koniec roku uzyskiwałeś zawsze oceny celujące, bardzo dobre i dobre.
 2. Których przedmiotów uczysz się szybciej?
 3. Na których lekcjach chętnie pełnisz lub pełniłbyś rolę asystenta nauczyciela?
 4. Z których przedmiotów przeważnie wystarcza Ci wiedza zdobyta na lekcji, wszystko rozumiesz?
 5. Jeśli masz niezapowiedziany sprawdzian, to z których przedmiotów wypadniesz lepiej?
 6. Z których przedmiotów, dodatkowo pogłębiasz swoją wiedzę, np. czytasz artykuły, książki?
 7. Z których przedmiotów długo pamiętasz wiadomości?
 8. W nauce których przedmiotów najczęściej pomagasz kolegom?
 9. Z których przedmiotów masz braki w wiadomościach?
 10. Z których przedmiotów potrzebujesz pomocy innych osób w odrabianiu zadań domowych?
 11. Których przedmiotów uczysz się wolniej (długo)?
 12. Których przedmiotów możesz się uczyć, mimo że przeszkadza Ci hałas, gwar, itp.?
 13. Z których przedmiotów przekazany przez nauczyciela nowy materiał: jest dla Ciebie jasny od razu?
 14.  Z których kojarzy się z informacjami przyswojonymi wcześniej?
 15.  Z których wymaga dodatkowego wczytywania się?
 16.  Z których wymaga dodatkowych wyjaśnień innej osoby, np. korepetytora, kolegi, rodziców?

Wypisz ulubione przedmioty …………………………………………………………………………………………………

Karta odpowiedzi do kwestionariusza do oceny przez ucznia poziomu własnych uzdolnień …

Lp. język polski historia język obcy matematyka fizyka / astronomia chemia biologia geografia informatyka / technika sztuka wf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
razem

 

Ocena – skłonności zawodowe a zainteresowania przedmiotami szkolnymi

 

 1. Człowiek-człowiek – j. polski, biologia, historia, wychowanie fizyczne, wos
 2. Człowiek-technika – matematyka, fizyka, informatyka, technika
 3. Człowiek-przyroda – biologia, chemia, fizyka
 4. Człowiek-system znaków – geografia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 5. Człowiek-działalność artystyczna – j. polski, sztuka, informatyka, technika

Są ludzie, którzy łatwo nawiązują kontakt z innymi, lubią przebywać w większej grupie osób, chcą pomagać rozwiązywać różne problemy. Innych interesują fakty, lubią zbierać informacje np.: wyniki meczów, zapamiętują daty wydarzeń historycznych. Są tacy, których interesują rzeczy i uwielbiają zrobić coś własnymi rękami- chcą coś naprawiać lub tworzyć. Niektórzy wolą rozwiązać problem matematyczny, sprawdzić, skąd się biorą kwaśne deszcze, a jeszcze inni pasjonują się dobieraniem ubioru, zmienianiem swojego wyglądu.

Zastanów się, czy interesują cię ludzie, fakty czy rzeczy, przyroda czy działania artystyczne?

Pewne grupy zainteresowań są niejako przypisane określonym zawodom, tak więc poznanie własnych zainteresowań może  znacznie ułatwić  wybór szkoły i zawodu.

Badacze podzielili zainteresowania na grupy, które jednocześnie wskazują związek z pewnymi zawodami. Są to zainteresowania dotyczące:

 • ludzi (np. psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel, opiekunka),
 • faktów, danych (np. naukowiec, badacz, statystyk, informatyk),
 • rzeczy (np. technik, rzemieślnik)
 • przyrody (ichtiolog, hodowca zwierząt, leśnik)
 • sztuki (malarz, śpiewak, aktor)

 

Podsumowanie:  moje ulubione przedmioty to ………………………………………

Przykładowa interpretacja wyników

 

Jeżeli na pytania od 2. do 8. oraz od 12. do 14. dajecie w większości odpowiedzi pozytywne, cechuje Was: szybkie tempo przyswajania i rozumienie materiału, trwałość zapamiętanego materiału oraz koncentracja uwagi.

Jeśli w punkcie pierwszym z poszczególnych przedmiotów uzyskujecie oceny dostateczne i niższe, powinniście bardziej mobilizować się do nauki i większej aktywności na lekcjach. Po uzyskaniu lepszych ocen  otrzymujecie większą szansę kontynuowania nauki w szkołach typu maturalnego.

Uczniowie, którzy w punkcie pierwszym podają oceny dobre, bardzo dobre, celujące, a na pytania zawarte w punktach od 2. do 8. oraz od 12. do 14. w większości dają odpowiedzi negatywne, są zwykle osobami o dużej pracowitości i dużej motywacji do nauki szkolnej.

 

POWODZENIA

Pedagog szkolny  Alina Włodarek

(Proszę zachowajcie karty pracy)

 

6.04.2020

klasa VIII

technika

Doradztwo Zawodowe KL.VIII, T 2

bsis2019

Klasa VII

Zajęcia z doradztwa zaw. kl. 7 t. 2 Temperament(1)

22.04.2020

klasa VII

Doradztwo Zawodowe KLVII. Temat4

klasa VIII

Doradztwo Zawodowe kl. VIII t. 4

Schemat edukacji