Dyrekcja – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Dyrekcja

Szkoła Podstawowa:

mgr Renata Szymonik