Dyrekcja

Szkoła Podstawowa:

mgr Renata Szymonik

Gimnazjum:

mgr Renata Szymonik