EDB

Proszę przygotować prezentację multimedialną wykonaną w dowolnym programie np.: open office ze strony https://www.openoffice.org/pl/download/ (pobierz pełną wersję instalatora)na temat krwotoków i złamań. Prezentacja powinna zawierać przynajmniej 10 slajdów.
Prace należy wysłać na adres brzozowskspsk@gmail.comdo 06.04.2020r.
Pracę w temacie wiadomości e-mail należy zatytułować swoim imieniem i nazwiskiem.
Pozdrawiam

20.04.2020

Proszę przygotować prezentację multimedialną wykonaną w dowolnym programie np.: open office ze strony https://www.openoffice.org/pl/download/ (pobierz pełną wersję instalatora)na temat krwotoków i złamań. Prezentacja powinna zawierać przynajmniej 10 slajdów.
Prace należy wysłać na adres brzozowskspsk@gmail.com do 24.04.2020r.
Pracę w temacie wiadomości e-mail należy zatytułować swoim imieniem i nazwiskiem.

29.04.2020

Proszę o przeczytanie tematu  ze stron109-113 i zastanowić się w jaki sposób pomógłbym człowiekowi będąc w takiej sytuacji .
Praca ma charakter zapoznawczy z tematem a więc nie odpowiadamy na nią e-mailem. Linki do tych stron macie umieszczone poniżej
https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvcl4eVMQ1EZMsC1c?e=ZgGgDr
https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvcwqg35bud8T-MbY?e=iUD5ch
https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvcU3DcGVIiZ0JsXA?e=9LmOow
https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvfEfHCNzCSdV1f6M?e=6mn9D6Miłej lektury.
Pozdrawiam Remigiusz Brzozwski
11.05.2020

Proszę o przeczytanie zagadnień od str 114-118.
Zagadnienia mają charakter zapoznawczy. W następnym tygodniu wiedza będzie zweryfikowana poprzez przygotowanie prezentacji z tego tematu.Miłej lektury.
https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvfXr-eqldbZgLRSA

https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvf3VYKZOkyMLPw-E

https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvgQAn65wxGo9LKKx8

15.05.2020

Na podstawie przerobionego materiału z ubiegłych lekcji proszę w postaci referatu wymienić objawy:
-zawał serca
-udar mózgu
-napad padaczkowy
-zatrucia pokarmowe
-porażenia prądem
Pracę należy odesłać na adres brzozowskspsk@gmail.com

20.05.2020

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika na stronach 129-137 oraz wymienić przykłady chorób cywilizacyjnych, zarówno chorób somatycznych, jak i problemów zdrowia psychicznego.

Proszę pracę odsyłać w postaci pliku tekstowego na adres brzozowskspsk@gmail.com

str 129-https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvgRW5pwZn9XlKYWI_

str 130_131 – https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvgRb_0X3bFZfnr_Z9

str 132_133 – https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvgReC18JsskHIuHk9

str 134_135 – https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvgRhW1sHoc22l34rd

str 136_137 – https://1drv.ms/u/s!Anp4GahC1GKvgRnyvz_3yHKKv7yj