Gdy gaśnie pamięć ludzka- dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy” – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Gdy gaśnie pamięć ludzka- dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy”

W naszej szkole od września realizujemy projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka- dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy”. Jednym z jego elementów jest powstanie kącika patriotyczno – historycznego „40 lat po stanie wojennym”. Zgromadzone staraniem uczniów, rodziców i nauczycieli materiały posłużyły podczas zajęć „żywych” lekcji historii poświęconych stanowi wojennemu. Wszystkim bardzo podobały się scenki odgrywane przez uczniów przedstawiające realia życia Polaków w czasach PRL-u.

Koordynatorem szkolnym projektu jest mgr Alina Hłąd – nauczyciel historii.