geografia 5

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

Proszę wykonać poniższe karty pracy (są to sprawdziany, które klasa już pisała)

test-sprawdzajacy-z-rozdzialu-krajobrazy-polski-cz2

test-sprawdzajacy-z-rozdzialu-krajobrazy-polski-cz1

25.03.2020

Temat: Przez lądy i oceany

Temat proszę wpisać do zeszytu. Zadania z karty zapisać w zeszycie

karta pracykl5

1.04.2020
1,Przeczytaj wiadomosci z podr.str.91 do 97 i OPRACUJ KARTĘ PRACY (załącznik}
2,Prześledż trasy podróżników w atlasie lub mapa str.94.
3.UTRWAL WIADOMOSCI -CW.str.59,60 Podr.str.99,100
4.wyślij na e-mail wypełnioną kartę pracy do oceny