geografia 5

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

Proszę wykonać poniższe karty pracy (są to sprawdziany, które klasa już pisała)

test-sprawdzajacy-z-rozdzialu-krajobrazy-polski-cz2

test-sprawdzajacy-z-rozdzialu-krajobrazy-polski-cz1

25.03.2020

Temat: Przez lądy i oceany

Temat proszę wpisać do zeszytu. Zadania z karty zapisać w zeszycie

karta pracykl5

1.04.2020
1,Przeczytaj wiadomosci z podr.str.91 do 97 i OPRACUJ KARTĘ PRACY (załącznik}
2,Prześledż trasy podróżników w atlasie lub mapa str.94.
3.UTRWAL WIADOMOSCI -CW.str.59,60 Podr.str.99,100
4.wyślij na e-mail wypełnioną kartę pracy do oceny

8.04.2020

1,Wykonaj zadania w podręcz. str.99 i 100
2.Wykonaj ćwiczenia str.59 i 60.
3. NAPISZ SPRAWDZIAN I PRZEŚLIJ NAUCZYCIELOWI ,,LĄDY i OCEANY na ZIEMI ( dwie pierwsze strony) oraz karę pracy dowolną grupę na adres grejs53@o2.pl

15.04.2020

Temat: Pogoda a klimat

1.Odpowiedz ustnie na pytania na podst.podr.str.102do107
a)Co to jest pogoda?
b)Jakie są składniki pogody ?
c)W jakich jednostkach zapisuje się temp.powietrza,opady,wilgotność,ciśnienie.
d)CO TO JEST KLIMAT?CZYM RÓŻNI SIĘ POGODA OD KLIMATU? Określenie naucz się i zapisz do zeszytu .
2.JESTEŚCIE EKSPERTAMI I MACIE RÓŻNE STACJE METEO…WYKONAJ ZADANIA Z DOWOLNIE WYBR.GRUPY (ZALĄCZNIK).
4.WYKONAJ KARTĘ PRACY i WYŚLIJ DO NAUCZYCIELA (na e-mail grejs53@tlen.pl)

22.04.2020

TEMAT: Strefy klimatyczne i strefy roślinne.

1.Zapoznaj się z mapą „Strefy klimatyczne na Ziemi” str.108 podręcznik i porównaj z mapą ,,Strefy krajobrazowe na Ziemi ” str.110
2.Wymień układ stref krajobrazowych na półkuli północnej str.111
3.Wykonaj ćwiczenia str.65,66,67
4.skorzystaj  z  e-podręcznika.pl ,,przegląd stref krajobrazowych ”  i ustnie rozwiąż zadania

29.04.2020

Temat: W wilgotnym lesie równikowym.
1. Znajdź na mapie,,Strefy klim.świata”str.108 str.klim.równikowych
a)odpowiedz z jaką strefą sąsiaduje
b)odczytaj w jakiej szerokości geogr.występuje (na równoleżnikach)
c)odczyt. na mapie str.110z jaką strefą krajobrazową sąsiaduje
2.Wypisz z mapy str.113podr.:
a)wymień kontynenty gdzie występują lasy równikowe:…………………………………………………………………………………………
b)na kontynentach ta formacja roślinna zajmuje obszary położone po obu stronach………………………………………..
c)odczytaj z klimatogramu str.113 podr. wartości średnie temperatury oraz opadów
    temp………………………………………………  opady……………………………………………………………………………………………..
3.PRZEPISZ do zeszytu i NAUCZ SIĘ !
WILGOTNE LASY RÓWNIKOWE SĄ CHARAKTERYSTYCZNE DLA KLIMATU GORĄCEGO I WILGOTNEGO. PRZEZ
 CAŁY ROK TEMPERATURA POWIETRZA JEST STAŁA I WYSOKA ŚREDNIA 26 st.C AMPLITUDA DOBOWA I ROCZNA MAŁA 1 st.C .OPADY SĄ DUŻE I WYSTĘPUJĄ PRZEZ CAŁY ROK W GODZINACH POPOŁUDIOWYCH TO DESZCZE ZENITALNE .
2.Na podstawie filmów które znajdziesz w internecie wypisz charakterystyczne cechy WILGOTN.LASU RÓWNIKOW.–5 cech do zeszytu.
5. Wypisz do zeszytu (internet) JAKIE ROŚLINY SĄ UPRAWIANE W STREFIE WILGOTNYCH LASÓW RÓWN. PRZEZ CZŁOWIEKA.
5.05.2020
Temat: W lasach strefy umiarkowanej liściastych i mieszanych.
1.Na podstawie mapy str.117 podręcznika wymień kontynenty i krainy geograficzne w których występują lasy liściaste zrzucające liście na zimę oraz mieszane.
   LASY LIŚCIASTE I MIESZANE  WYSTĘPUJĄ……………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  SĄSIADUJĄ ONE ZE STREFĄ………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Na podstawie wykresów klimatycznych str.117 podr. scharakteryzuj warunki w jakich powstają lasy liściaste zrzucające liście na zimę i mieszane (przepisz-skreślając błędy)
LASY LIŚCIASTE ZRZUCAJĄCE LIŚCIE NA ZIMĘ występują w klimacie o stosunkowo /ŁAGODNYCH/OSTRYCH/  zimach i /ŁAGODNYCH/UPALNYCH / latach. Opady są tutaj /CAŁOROCZNE/ZIMOWE, największe /ZIMĄ/LATEM./.
3.Wypisz charakterystyczne rośliny i zwierzęta występujące w strefie lasów zrzucających liście na zimę:
  a)ROŚLINY………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  b)ZWIERZĘTA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.Na podstawie podręcznika lub internetu odpowiedz :
,,Dlaczego w strefie lasów liściastych zrzucających liście na zimę i mieszanych nastąpiło wielkie przeobrażenie krajobrazu naturalnego w krajobraz kulturowy (antropogeniczny ).
5.Wykonaj ćwicz.5,6,7 str.70/71.
OBEJRZYJ FILMY EDUKACYJNE: ,,Zwierzęta lasów strefy umiarkowanej „,prezentacja,,Warstwy lasu”,
                                          https://epodręczniki.pl>lasy-liściaste
.6. Wykonaj kartę pracy
13.05.2020
1.Wybierz się na wirtualną wycieczkę-safari na sawannie i do jurty ( dom) na stepie oglądając 2 filmy na
 i  odpowiedz ustnie na pytania
     -podaj cechy klimatu obszaru sawanny i cechy klimatu obszaru stepu
     -jakie rośliny i zwierzęta żyją na sawannie w Afryce a jakie na stepach Azji (Kazachstanu czy Mongolii)
     -jakie ludy zamieszkują te obszary ?
2.Przeczytaj lekcję 4 z podręcznika strona 120 do 126 i wykonaj w oparciu o zdobytą wiedzę ćwiczenia strona 72,73,74 a dla chętnych strona 75.
20.05.2020
Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej.
1. Pustynia to uboga formacja roślinna.Obejrzyj film video  edudu na
2. Przeczytaj rozdział z podręcznika i wykonaj Kartę Pracy – załącznik i prześlij do nauczyciela.
3. Wykonaj ćwiczenia str.76,77,78,79.
27.05.2020
Temat: Krajobraz śródziemnomorski
1.Otwórz podręcznik str.136 i zapoznaj się z mapą prezentującą położenie strey krajobrazu śródziemnomorskiego.
2.Otwórz atlas-mapa fizyczna świata-pokaż zasięg strefy śródziemnomorskiej.
3.Atlas-na mapie politycznej Europy wskazujemy państwa leżące nad Morzem Śródziemnym wpisując do zeszytu ich nazwy wraz ze stolicami tych państw
         a)państwo…………………………………………………….stolica…………………………………………………
         b)odpowiedz na pytania:
                -Czy ktoś z Was był w którymś z tych krajów?
                -Czy ktoś z Waszej rodziny czy znajomych odwiedził te kraje?
                -Zapytaj i odpowiedz,dlaczego ludzie chętnie jeżdżą do tych krajów na wakacje?
4.Na podstawie tekstu podr.str.136 oraz klimatogramu z podręcznika wypełnij zadanie 1 w karcie pracy.
5.Odpowiedz w zeszycie czy klimat śródziemnomorski sprzyja rozwojowi turystyki-uzasadnij odpowiedż.
6.Otwórz podręcznik str.137-139 i zapoznaj się z ilustracjami i tekstem, wypisz do zeszytu co oprócz klimatu jest atrakcją turystyczną dla osób odwiedzających tą strefę?
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.Odpowiedz pisemnie do zeszytu:
       – Jakie rośliny rosły dawniej w tej strefie?
       -Dlaczego lasy,które tam rosły zostały wycięte?
       -Czy zmiana szaty roślinnej miała wpływ na żyjące tam zwierzęta?
        -Jakie rośliny są najczęściej uprawiane w tej strefie?
8.Wykonaj zadania 2 i 3 w karcie pracy-załącznik.
3.06.2020
Temat: Śródziemnomorskie klimaty.
1.Przeczytaj w podręczniku strona 140 i 141.
2.Na podstawie tekstu wyjaśnij:
    a) czym jest makia,gdzie występuje,jakie rośliny wchodzą w jej skład?
    b) czym jest gariga(internet) ?
    c) opisz jedną z greckich wysp,która wydaje Ci się najciekawsza i  napisz uzasadnienie.
    d) opisz krótko wybraną atrakcję turystyczną (zabytek).
3.Wykonaj ćwiczenia str.80,81,82.
10.06.2020
1.Obejrzyj film na You Tube Eduelo lub geografia s.p.kl6 Krajobraz tajgi i tundry
2.Przeczytaj w podręczniku lekcję 7 str.142 do 148 i odpowiedz na 4 pytania pod lekcją.
3.Naucz się ,,To najważniejsze”i zapoznaj bardzo dokładnie z tabelą ,,Porównanie tajgi z tundrą”str.148
4.Sprawdż swoje wiadomości wykonując kartę pracy-załącznik.
5.Wykonaj ćwiczenia str.83,84,85,86.
6.Narysuj wybrane zwierzę tundry lub tajgi i wyjaśnij jak jest przystosowane do warunków przyrodn. oraz określ w jakiej porze roku wyjedziesz do tundry lub tajgi i dlaczego?