Geografia 6

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

Mapa fizyczna i polityczna Europy – utrwalać wiadomości.

Do poćwiczenia tutaj https://www.geografia24.eu/

25.03.2020

Temat: Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw.

  • naucz się podziału politycznego Europy – atlas lub podręcznik str. 48
  • przeczytaj z podręcznika temat lekcji str. 73-77
  • wykonaj ćwiczenia str 50,51,52

1.04.2020

Temat: ZRÓŻNICOWANIE LUDNOŚCI EUROPY. MIGRACJE.

1.Samokontrola: wykonaj i wyślij zdjęcie karty pracy „ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA”

-rozmieszczenie-ludnosci-starzenie-sie-spoleczenstw-karta-pracy

2.Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.78-84

3.Ćwiczenia str.54 do 57 (wybierz dowolne tylko 3 ćw.)

8.04.2020

1.Na podstawie podręcznika str.78 do 84
a)Wyjaśnij znaczenie terminów:
migracja,emigracja,imigracja – zad1 w karcie pracy
b)Dlaczego ludzie decydują się na opuszczenie swego miejsca pochodzenia i zamieszkania w innym kraju- zad.2 karta pracy
c)Wykonaj ćwiczenie str.54 i 55
2.Zapoznaj się z mapą -podręcznik str.82-zad.3 w karcie pracy
3.Zróżnicowanie religijne ludności podręcznik str.82-83-zad.4 w karcie pracy.
4.WYPISZ:
a)Korzyści wynikające ze zjawiska migracji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)Zagrożenia wynikające ze zjawisk migracji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZAD.NA OCENĘ CELUJĄCĄ:
Przeprowadź wywiad online lub telefoniczny z osobą która przeprowadziła się do Polski z innego kraju :
ZAPYTAJ;
.Co było powodem zmiany miejsca zamieszkałej osoby? Z jakiego kraju pochodzi ?
.Dlaczego zdecydowała się wyemigrować właśnie do tego kraju ??

15.04.2020

Temat : Wielkie miasta Europy :Paryż i Londyn. Powtórzenie :Środowisko przyrodnicze i ludność Europy.

1.Wyjaśnij,dlaczego Paryż i Londyn należą do najważniejszych miast na ŚWIECIE ?
2.Wypisz do zeszytu(internet)
a)atrakcje turystyczne Paryża.
b)atrakcje turystyczne Londynu.
3.Wymień w zeszycie 2 podobieństwa i 2 różnice między Londynem a Paryżem.
4.Wykonaj KARTĘ PRACY-ZAŁĄCZNIK–WYŚLIJ NA OCENĘ!
—————————————————————————
5.WYKONAJ ĆWICZENIA  POWTÓRZENIOWE STR.62/63/64
22.04.2020
1.Wykonaj SPRAWDZIAN i prześlij do naucz.grejs53@tlen.pl
2.Wypełnij w zeszycie tabelkę: wiadomości ogólne o następujących państwach:
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       DANIA                                          WĘGRY                                        FRANCJA
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
29.04.2020
Temat: ROLNICTWO DANII I WĘGIER
1. WYKONAJ ZADANIA Z WYBRANEJ GRUPY (od 1 do 4 i prześlij do nauczyciela )
2.Wykonaj kartę pracy i prześlij do nauczyciela
3.Poszukaj w internecie filmu ,,Rolnictwo Danii” ,,Rolnictwo Węgier ‚” I OBEJRZYJ.
5.05.2020
Temat: Francja.Przemysł i usługi we Francji.
1.Obejrzyj film
 2.Wypełnij Kartę Pracy,,Przemysł i usługi we Francji” w oparciu o wiedzę zawartą w podr.str.106-111
3.USŁUGI TURYSTYCZNE -,,ROLA TURYSTYKI WE FRANCJI” dla chętnych prezentacja multimedialna
 4.Wykonaj ćwicz.str. 69 i 70 a dla chętnych str. 71 i 72
13.05.2020
2.Odpowiedz ustnie na pytania:
    -skąd czerpiemy energię elektryczną?
    -przeanalizuj zdjęcia i diagramy kołowe(str.117podręcznik) i odpowiedz jaki wpływ mają poszczególne żródła energii na środowisko przyrodnicze.
     -dlaczego wykorzystanie żródeł energii elektrycznej w Europie się zmienia- przeanalizuj  diagram kołowy
              – strona 119 podręcznik
3. Wykonaj ćwiczenia str. 73,74,75.
4.Zapraszam do obejrzenia filmu ,,opowieść o energii jądrowej”  https://www.gov.pl/web/polski-atom/multimedia
20.05.2020
Temat: Turystyka w Europie Południowej.
1.Omów i obejrzyj zdjęcia ,,Walory przyrodnicze  Europy Południowej” na mapie ogólnogeograficznej.
2.Na podstawie podręcznika str.120-124 i filmu video http://Turystyka w Europie Południowej
    wymień atrakcje turystyczne w krajach Europy Południowej i wykonaj Kartę Pracy -załącznik.
3. Wymień elementy infrastruktury turystycznej na podstawie fotografii  (internet,podręcznik)
4.Opisz do zeszytu znaczenie turystyki w krajach Europy Południowej na podstawie wykresów( str.124 podręcznik)
   dotyczących liczby turystów i wpływów z turystyki .
5.Napisz jakie straty finansowe i inne ponoszą te kraje w związku z koronawirusem.
27.05.2020
1.Otwieramy atlas–na mapie politycznej Europy wypisujemy do zeszytu ich nazwy wraz ze stolicami tych państw:
            -państwo…………………………………………….stolica…………………………………………………….
2.Zaplanuj 3 dniową wycieczkę DLA SWOJEJ MAMY (przelot samochodem) po wymarzonym kraju w strefie krajobrazowej śródziemnomorskiej
      – uzasadnij wybór kraju
      – wypisz w którym miesiącu planujesz wyjazd i opisz warunki klimatyczne jakie tam zastanie ( klimatogram z internetu)
      -co mama zapakuje do walizki ?
      – opisz (zdjęcia)z internetu obiekty które zwiedzi mama?
       -jakie rośliny są tam uprawiane i jakie owoce będzie degustować?
       – jak aktywnie spędzi czas (sporty)?
        -inne ciekawostki zaplanowane!
3.Wręcz mamie program wycieczki do realizacji i zapytaj czy jej się podoba i co jeszcze dołożyć aby była to wycieczka marzeń
4.Wykonaj ćwiczenia str.76,77,78 !