Geografia 6

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

Mapa fizyczna i polityczna Europy – utrwalać wiadomości.

Do poćwiczenia tutaj https://www.geografia24.eu/

25.03.2020

Temat: Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw.

  • naucz się podziału politycznego Europy – atlas lub podręcznik str. 48
  • przeczytaj z podręcznika temat lekcji str. 73-77
  • wykonaj ćwiczenia str 50,51,52