Geografia 7

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

Zaległe ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

 

25.03.2020

Temat: Warunki rozwoju rolnictwa .

  1. Zapisz temat w zeszycie. Wypisz przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa str 124 w podręczniku.
  2. Praca pisemna w zeszycie -Korzyści wynikające z udziału Polski we Wspólnej Polityce Rolnej UE – podaj  źródła, z których korzystasz
  3. ćwiczenia. 1,2/78, 3/79