Geografia 7

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

Zaległe ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

 

25.03.2020

Temat: Warunki rozwoju rolnictwa .

  1. Zapisz temat w zeszycie. Wypisz przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa str 124 w podręczniku.
  2. Praca pisemna w zeszycie -Korzyści wynikające z udziału Polski we Wspólnej Polityce Rolnej UE – podaj  źródła, z których korzystasz
  3. ćwiczenia. 1,2/78, 3/79

 

1.04.2020

kl.7 Produkcja roślinna iprodukcja zwierzęca.

grafika do karty pracy

 

8.04.2020

1.Zapoznaj się z podziałem przemysłu na sekcje i działy- podręcznik str.134 tabelka-wykonaj ćw.1
2.Restrukturyzacja przemysłu podr. str135 -ćw.2,3
3.Zmiany w strukturze produkcji przemysłowej po 1989r. GDZIE PRODUKUJEMY W POLSCE
a) Sprzęt AGD……………………………………………………………………………………………………………………………………………          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)Samochody osobowe i dostawcze…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)Autobusy………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d)Telewizory:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.Wykonaj ćwiczenia 4 i 5str.85.
SAMOKONTROLA :KARTA PRACY (zdjęcie z kartą pracy)

15.04.2020

1.Żródła energii-tab.str.138podr.

2.Mapka lokalizacji wybranych elektrowni w Polsce oraz opis ich rodzaju podr.str.139-wykonaj ćw.2 i 3 str.86
3.Oceńwpływ obecnej struktury produkcji energii elektrycznej na środowisko przyrodnicze.
4.NAPISZ  NOTATKE w ZESZYCIE :
JAKIE ŻRODŁO ENERGII TY POPIERASZ i DLACZEGO? OBLICZ KOSZTY ZAŁOŻENIA w TWOIM DOMU.
5.WYPEŁNIJ KARTĘ PRACY A lub B
Prześlij do nauczyciela pkt.4 i 5
22.04.2020
Film
1.NA PODST.FILMU (nowa era ,,ZWIĄZKI MIĘDZY TRANSPORTEM MORSKIM A LOKALIZACJĄ”) opisz  3  takie  związki w  zeszycie.
2.Pokaż na mapie porty morskie w Polsce i wymień nazwy towarów które przeładowuje się w danym porcie.
3.Przeczytaj str.144 jakie gatunki ryb są poławiane w M.Bałtyckim .
4.Przedstaw perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce(sr.144 ZNAJDŻ(internet) JAKĄ PERSPEKTYWĘ ROZWOJU DAJE KANAŁ PRZEKOPANY PRZEZ CIEŚNINĘ na MIERZEI WIŚLANEJ DLA PORTU W ELBLĄGU
5.WYPEŁNIJ ĆWICZENIA str.88  i 89.
29.04.2020
Temat: Powtórzenie: Rolnictwo i przemysł Polski.
1. Odpowiedz ustnie na pytania w podręczniku po każdym z tematów(6 tematów)
2.uzupełnij ćwiczenia brakujące z tego działu.
3.Wykonaj ,,SPRAWDŹ SIĘ” str.146 podr.
4.Wykonaj ćwiczenia str.90 i 91
5.WYKONAJ i WYŚLIJ ZDJĘCIA wykonanych testów do nauczyciela
Grupa A nr.parzyste w dz.lek.
Grupa B nr. nieparzyste
czas przesłania do 5 maja
5.05.2020

WYKONAJ TEST SPRAWDZIANU i WYŚLIJ GO DO NAUCZYCIELA 6 maja .

Numery parzyste -gr.A , numery nieparzyste-GR.B

13.05.020
2.Przeczytaj z podręcznika lekcję strona 148 do 152 i w oparciu o zdobytą wiedzę odpowiedz na pytania strona 152 w podręczniku’
3.Wykonaj ćwiczenia strona 92,93,94
4.Dla chętnych ( wyślij do nauczyciela) :
          Które usługi w okresie epidemii  koronawirusa   są zablokowane całkowicie a które częściowo
            (wymień 5)i uzasadnij utrudnienia a także  wymyśl sposoby na wznowienie tych usług zgodnie z zarządzeniami ministerstwa i stacji epidemiologicznych.
20.05.2020
Temat: Wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej.
1.Wykonaj kartę pracy ,,Wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej” załącznik prześlij do nauczyciela.
2.Opisz wiadomości na temat  Autostrady Bursztynowej- A1
            -jakie kraje łączy?
            – jakie miasta łączy?
           – podaj jej kierunek?
           -na jakim odcinku trwa jej przebudowa?
           – ciekawostki :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Uzupełnij brakujące ćwiczenia od str.92,93 i 94.
27.05.2020
1.Przeczytaj  tekst z podręcznika str. 153 do 157 i obejrzyj ilustracje.
2.Poznaj które obiekty polskie znajdują się na ,,Liście UNESCO”- mapa str. 155 i naucz sie ich.
3.Zaplanuj rodzinną 3-dniowa wycieczkę z okazji Dnia Matki po czterech (4) obiektach  z Listy UNESCO
         – ustal trasę i odległości
         – umieść mapkę i zdjęcia
         – opisz zwiedzane obiekty ( atrakcje,legendy,zdjęcia)
         -wylicz kosztorys wycieczki dla swojej rodziny (uwzględniając transport)
         – umieść ciekawostki
4.Program wymarzonej wycieczki wręcz swojej Mamie z okazji jej święta i poproś o opinię ,zapytaj o jej potrzeby i je uwzględnij ! ŻYCZĘ REALIZACJI PO PANDEMII KORONAWIRUSA !
3.06.2020
Temat: Handel. Powtórzenie ,,Usługi w Polsce.
I CZĘŚĆ :HANDEL
1.Obejrzyj film na You Tube
2.Wymień najważniejszych partnerów handlowych Polski.
3.Co to jest :
                     -eksport
                     -import
                     -bilans handlu zagranicznego
                     -saldo bilansu zagranicznego (dodatnie,ujemny)
4.Sukcesy polskich firm za granicą-opisz krótko w zeszycie 3 przykłady.
5.Wykonaj ćwiczenia strona 98 ,99.
II CZĘŚĆ:POWYÓRZENIE- USŁUGI W POLSCE.
1.Powtórz wiadomości z działu -str.161 ,,Podsumowanie ” i wykonaj ,,Sprawdż się”(ołówkiem),oceń (klucz odp.str.212)
2.Wykonaj ćwiczenia str.100 i 101.
10.06.2020
1.Utrwal wiadomości na podstawie podręcznika ,,Podsumowanie” str.161 i przejrzyj ćwiczenia.
2.Wykonaj test sprawdzający bez zad.12 i 13 dla
Grupa A-nr.ucznia z dziennika parzysty
Grupa B-nr.ucznia z dziennika nieparzysty
3.Podczas weekendu wybierając się na różne wycieczki piesze,rowerowe wykonaj zdjęcia napotkanych dowodów nielegalnego zanieczyszczania środowiska naturalnego w okolicy w dużej skali np.dzikie wysypiska śmieci,zanieczyszczenie rzeki(np.pompowanie szamba do rzeki),wypalanie śmieci ,wycinanie drzew czy wywożenie skradzionego drewna z lasu i inne. Określ miejsce przestępstwa i zdjęcia opisane wyślij do nauczyciela który określi skalę zjawiska i ewentualnie powiadomi sam stosowne służby!