Geografia 8

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

karta pracy – karta-pracy-indywidualnej-w-amazonii

25.03.2020

Temat: W Amazonii.

  1. Wykonaj plakat „Ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii” lub „Jak chronić Amazonię?” – przesłać na meila: grejs53@o2.pl – termin do 1.04.2020
  2. Przeczytaj temat str 116-121 i wykonaj ćwiczenia str. 53/54/55

 

1.04.2020

Temat: Urbanizacja.

GEOGRAFIA 8

8.04.2020

1.OPISZ,ODCZYTAJ,OCEŃ na podstawie informacji z podr.str.132 do 139 i atlasu geogr.
–Położenie geograficzne Kanady
–Cechy środowiska przyrodniczego Kanady
–Nazwy roślin uprawianych i zwierząt hodowanych w Kanady
–Wpływ ukształtowanie powierzchni i prądów morskich na klimat Kanady
–Oceń wpływ środowiska przyrodniczego na ROZWÓJ GOSPODARKI Kanady
SAMOKONTROLA
2.WYKONAJ na ocenę jedną z KART PRACY do wyboru i wyślij na e-mail nauczyciela grejs53@tlen.pl
np.zestaw  B,C lub D

scenariusz-lekcji-kanada-srodowisko-przyrodnicze-a-rozwoj-rolnictwa-karty-pracy

15.04.2020

Temat: USA-POTĘGA GOSPODARCZA ŚWIATA

1.Na podstawie podręcznika str.140-145 UDOWODNIJ,ŻE USA JEST NAJWIĘKSZĄ GOSPODARKĄ SWIATA-ćw 1 i 5
2.WYKONAJ KARTĘ   PRACY -ZAŁĄCZNIK (wyślij zdjęcie na ocenę)

22.04.2020

Temat: POWTÓRZENIE – Ameryka Północna i Ameryka Południowa .

1.POWTÓRZ MAPĘ FIZYCZNĄ i POLITYCZNĄ   AMERYK PÓŁNOCNEJ i POŁUDNIOWEJ (masz konturówki)
2.WYKONAJ Z PODR. „SPRAWDŻ SIĘ” str.149
3.WYKONAJ w zeszycie ćwiczeń str. 69 i str.70 i prześlij zdjęcia do nauczyciela na e -mail
grejs53@tlen.pl
29.04.2020
1. W DN.29.04.20r WYPEŁNIĆ ARKUSZ SPRAWDZIANU i przesłać do  nauczyciela !
  PO TERMINIE NIE BĘDĄ SPRAWDZANE.TYLKO 29 ŚRODA DO GODZ.18
Numer parzyste piszą grupę A nieparzyste grupę B
6.05.2020
TEMAT:ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE AUSTRALII I OCEANII
1. Obejrzyj film
2.Poczytaj w atlasie informacje:
  – położenie,ukształtowanie np.góry ,wyżyny,Wielki Basen Artezyjski, rzeki,półwyspy,pustynie,wody oblewające,lasy namorzynowe, itp.
 3.Strefy klimatyczne – prześledź  klimatogramy-str.157 i str.klimat.str.156
 4.Wykonaj ćwicz.str.71,72.73
5. Zapoznaj się z prezentacją poniżej
13.05.2020
I .Na podstawie obejrzanego https://www.youtube.com/watch?v=xqyPWvZrb1s odpowiedz na pytania:
        1-na których półkulach leży kontynent Australia
        2-wymień 3 największe wyspy Australii
        3-podaj nazwę gór na E kontynentu
        4-jakie ukształtowanie powierzchni ma zachodnia część kontynentu
        5-w których 3 strefach klimatycznych leży ?
        6-który miesiąc w roku jest najchłodniejszy?
        7-jak nazywa się największe jezioro ?
        8-podaj nazwę zwierzęcia symbolu Australii
        9-największym miastem Australii jest ………………………………………..
        10-jakie sporty są najpopularniejsze ?
       11-podaj jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Australii ?
      odpowiedz na pytania :
         1-na którym kierunku widnokręgu w Australii świeci Słońce i w którym kierunku się porusza?
         2-jaki gwiazdozbiór wyznacza kierunek południowy i jest na fladze ?
         3-jaką długość ma najdłuższe ogrodzenie w Australii i dlaczego je wybudowano
         4-jakich ssaków się hoduje najwięcej w Australii?
         5- podaj nazwy najpopularniejszych 4 sportów w Australii
III.Zdjęcia odpowiedzi na powyższe pytania wyślij na e-mail
20.05.2020
Temat: Oceania-położenie geograficzne i podział.
1.Na podstawie mapy str.160/161 wyczytaj podział Oceanii na cztery regiony geograficzne :Melanezję,Mikronezję,Polinezję
    oraz Nową Zelandię .Określ  ich położenie na Pacyfiku i największe wyspy.
2.Oceania – 7.5 tys.wysp i wysepek na obszarze zbliżonym do Europy to Antypody naszego kontynentu-superregion o powierzchni 1,25mln.km.kw.
3.Obejrzyj film video You Tube edudu,,Stolice Australii i Oceanii”oraz ,,Magia Wielkiego Błękitu”
4.Odszukaj w dostępnych żródłach ,kim był James Cook i jaką rolę odegrał w poznawaniu kontynentu australijskiego.
5.Podaj przykłady kilku endemitów występujących na Wyspach Oceanii.
6.Zaproponuj działania zapobiegające zjawisku podnoszenia poziomu morza które jest niebezpieczne dla istnienia
      wysp koralowych ( dla chętnych).
7.Uzupełnij ćwiczenia-Australia i Oceania.
27.05.2020
Temat: Ludność i gospodarka Australii.
1.Zapoznaj się z tekstem i ilustracjami strona 162-165 podręcznik i odpowiedz ustnie na pytania str.165.
2.Wykonaj kartę pracy,, Ludność i gospodarka Australii „
3.Wykonaj ćwiczenia strona 75,76,77 na podstawie filmu video edudu kl 8 ,,Ludność i gospodarka Australii”
     odpowiedz ustnie : jaka gęstość zaludnienia ?
                                   -dlaczego taka mała gęstość ?
                                   -rozmieszczenie ludności na tle warunków przyrodniczych?
                                   -rozmieszczenie gospodarki na tle warunków przyrodniczych?
                                   -cechy rolnictwa
                                   -przemysł zaawansowanych technologii
4.Załącznik-karta pracy
3.06.2020
Temat: Powtórzenie:Australia i Oceania.Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.
1.Przeczytaj ,,Podsumowanie” i sprawdż się str.168.
2.Wykonaj ćwiczenia str.78 i 79.
3.Na mapie w podręczniku str.170 i171 odczytaj różnice w położeniu .Wyjaśnij różnicę między Antarktyką i Antarktydą.
4.Wymień przykłady zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych i wyjaśnij z czego te zmiany wynikają.
5.Podaj nazwy kilku gatunków zwierząt i roślin zamieszkujących obszar Arktyki a potem wymień je dla  Antarktyki.
6.Wykonaj ćwiczenia str.80,81
10.06.2020
1.Wykonaj test i prześlij do nauczyciela
Wersja A -nr.parzyste z dziennika
Wersja B-nr.nieparzyste z dziennika