Geografia 8

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

karta pracy – karta-pracy-indywidualnej-w-amazonii

25.03.2020

 

Temat: W Amazonii.

  1. Wykonaj plakat „Ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii” lub „Jak chronić Amazonię?” – przesłać na meila: grejs53@o2.pl – termin do 1.04.2020
  2. Przeczytaj temat str 116-121 i wykonaj ćwiczenia str. 53/54/55