Grant dla naszej szkoły podstawowej z projektu Mpotęga – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Grant dla naszej szkoły podstawowej z projektu Mpotęga

Nasza szkoła otrzymała grant na zajęcia rozwijające z matematyki z projektu Mpotęga. Już od września zapraszamy uczniów klas 4-6 do udziału w projekcie „Matematyczna podróż”. Będziemy zgłębiać tajemnice brył, programować roboty oraz poznawać matematyczne gry planszowe. W grudniu zaprosimy wszystkich chętnych na turniej gier planszowych. Nasz projekt był jednym z 210 na 810 nadesłanych wniosków. Tym bardziej cieszymy się z naszego sukcesu. Zajęcia będzie prowadzić mgr inż. Ewa Izydorczyk.

mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.

Od 2016 r. jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób.

U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.

Granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych.
  • dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mPotega.pl