Grant z programu mPotęga – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Grant z programu mPotęga

W tym roku nasza szkoła po raz drugi otrzymała grant w programie mPotęga. Z ponad 700 projektów do realizacji wybrano 263.

W ramach projektu będziemy poznawać praktyczne zastosowania matematyki. Poznamy zastosowanie i działanie urządzeń do pomiarów ekologicznych: temperatury, siły wiatru, natężenia hałasu. Przeprowadzimy analizę wyników za pomocą wykresów i tabel w Excelu. Kolejnym etapem będzie poznawanie źródeł energii odnawialnej oraz metod badania czystości powietrza. Uczniowie poznają czas rozkładu różnych produktów. Zamontujemy w dwóch miejscowościach czujniki smogu oraz przeprowadzimy pomiary czystości powietrza. Zorganizujemy wyjazd na warsztaty o energii odnawialnej oraz konferencje dla mieszkańców na temat ekologii i wyników naszych badań. Stworzymy quiz przyrodniczy z zastosowaniem programu Scratcha i robotów ozobot.
Koordynatorem projektu w szkole jest mgr inż. Ewa Izydorczyk

O mPotędze

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu.

Program obejmuje dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Do tej pory mFundacja dofinansowała 304 projekty, przeznaczając 1,77 mln zł na kreatywną naukę matematyki. Wzięło w nich udział ok 175 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Program grantowy mPotęga, został  wyróżniony statuetką Złotego Bankiera w plebiscycie „Bankiera” i „Pulsu Biznesu” w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie” za rok 2016.

Więcej informacji na stronie www.mpotega.pl