II miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Ornitologicznym – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

II miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Ornitologicznym

Z dumą informujemy, że uczeń klasy VII Jakub Magiera zajął II miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Ornitologicznym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kłobucku. Uczestniczyło w nim 74 uczniów ze szkół podstawowych, w których działają koła LOP zrzeszone w oddziale kłobuckim. Uczniowie rozwiązywali test w swoich szkołach na platformie Testportal z opcją „Uczciwy rozwiązujący”. Zadania konkursowe obejmowały rozpoznawanie ptaków po głosach, gniazdach i piórach oraz pytania dotyczące przystosowania ptaków do środowiska życia. Gratulujemy Jakubowi sukcesu i dużej wiedzy z zakresu ornitologii, która nie jest łatwą dziedziną. Opiekę nad uczniem sprawowała p. A.Siewior.