Informacja dla rodziców dotycząca egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie