Informacja dla rodziców dotycząca egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty

Prosimy rodziców uczniów klas VI i III gimnazjum o zapoznanie się z informacją dla rodziców dotyczącą egzaminów gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty.

Egzamin gimnazjalny – informacja dla rodziców strona 67 i 68

Sprawdzian – informacja dla rodziców str. 57 i 58