Informacja dla rodziców uczniów uczęszczających na koło CMI – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie