Informacja o egzaminie ósmoklasisty – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.

Uczniowie klasy 8 w dniach 15-17 kwietnia przychodzą do szkoły codziennie o godzinie 8.00