Informacja – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Informacja

Dzien 17 listopada jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych z powodu wyjazdu nauczycieli na szkolenie formacyjno – zawodowe na Jasną Górę. W tym dniu świetlica szkolna jest czynna do godziny 16.00. Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.