Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

 Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym

Zachęcamy uczniów klasy 8 do skorzystania z Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021). Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.

Link do strony:

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się tutaj