Informatyka 8

26.03.2020

klasa 8 – karta pracy

2.04.2020

Temat:  Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

Proszę o zapoznanie się z tematem 15 w podręczniku od strony 186 do 189. Proszę zwrócić uwagę jak wstawić tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony (str.187).  Spróbujcie wykonać ćwiczenia 1,2,3 str. 188, 189 .  Nie musicie ich przesyłać.

16.04.2020

kl.8 16.04

23.04.2020

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

W arkuszu kalkulacyjnym można rozwiązywać zadania z różnych przedmiotów szkolnych. Proszę o wykonanie ćwiczenia 4 str.201 (fizyka) oraz ćwiczenia 5 str. 202 (geografia). Wykonane ćwiczenia przesyłajcie do sprawdzenia do 30 kwietnia.  Powodzenia!!!

30.04.2020

kl.8 30.04

07.05.2020

Temat: Arkusz kalkulacyjny – zadania.

Umieszczam dzisiaj rozwiązane ćwiczenia z podręcznika 4,5 i 7 str. 201-203. Bardzo proszę Was o dokładną analizę tych zadań.

Ćwiczenie4s.201

Ćwiczenie5s.202

Ćwiczenie7s.203

14.05.2020

kl.8 14.05

21.05.2020

kl.8 21.05

28.05.2020

kl.8 28.05

04.06.2020

kl.8 04.06