Informatyka 8

26.03.2020

klasa 8 – karta pracy

2.04.2020

Temat:  Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

Proszę o zapoznanie się z tematem 15 w podręczniku od strony 186 do 189. Proszę zwrócić uwagę jak wstawić tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony (str.187).  Spróbujcie wykonać ćwiczenia 1,2,3 str. 188, 189 .  Nie musicie ich przesyłać.