Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji na Ukrainie? – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji na Ukrainie?

W rozmowie z dziećmi o wojnie w Ukrainie można wykorzystać filmy wzmacniające ich poczucie bezpieczeństwa. Niepokój związany z sytuacją w Ukrainie, który odczuwamy w ostatnich dniach udziela się również naszym dzieciom i uczniom. Niezależnie od wieku dziecka, ważne jest jednak, aby koncentrować się na tym, co dzieje się tu i teraz, nie wybiegać za daleko w przyszłość.
Warto przekazywać uczniom tylko sprawdzone informacje. W kontakcie z młodszymi uczniami można posługiwać się filmikami dostępnymi w sieci. Ich twórcy w jasny i przystępny sposób wyjaśniają aktualną sytuację. Warto z nich korzystać, ponieważ zawierają najważniejsze informacje, a sposób przekazu został w przemyślany sposób dostosowany do możliwości najmłodszych odbiorców. Szczególnie warte polecenia są następujące:
– Planeta Bystrzaków:
https://www.youtube.com/watch?v=KM4K1Ahja1s
– Dajemy Dzieciom Siłę:
https://www.youtube.com/watch?v=nFTWd4hCPwQ
W filmach tych podniesiono również kwestie związane z przynależnością do NATO oraz Unii Europejskiej. Wiedza na ten temat może uspokoić dzieci i w obliczu odczuwanego zagrożenia i strachu. Uczeń, który będzie rozumiał, jaka jest sytuacja Polski może poczuć się bardziej bezpieczny. Obecna sytuacja wymaga podejmowania rozmów na bardzo trudne tematy, adekwatnie do
wieku i wiedzy dziecka. Rolą nauczycieli i pedagogów jest wsparcie uczniów i przygotowanie ich do nowej rzeczywistości szkolnej. Niezwykle ważne jest również reagowanie na wszystkie  kryzysy dotyczące dzieci i młodzieży pochodzących z Rosji czy Białorusi. Ci uczniowie są obecni w polskich szkołach. Być może lada moment zaczną edukację z tymi, którzy zmuszeni byli do ucieczki z Ukrainy. Docierające informacje o wojnie mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie uczniów w szkołach. Dzieci mogą doświadczać nasilonego lęku, reagować impulsywnie w sytuacjach stresowych lub wręcz przeciwnie, pod wpływem odczuwanego napięcia obśmiewać sytuację. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o ich komfort psychiczny, zarówno w sferze poznawczej jak i emocjonalnej poprzez rozmowę.
Opracowano na
podstawie artykułu z portalu oświatowego (e- pedagogika)Darii Kownackiej.
Pedagodzy szkolni