Język angielski kl. 5

17.03.2020

1.Czasowniki nieregularne  (trzy formy oraz polskie znaczenie) z tej listy:
http://wordki.pl/angielski/62413.html

Można je dodatkowo ćwiczyć tutaj:
https://testy.gramatyka-angielska.info/s/4366/80076-Testy-gramatyczne-z-angielskiego/4095582-Test-czasowniki-nieregularne-poziom-A1-formy-past-simple-i-past-participle.htm

2.Czasownik „be” w czasie Past Simple:
Podręcznik, ćw. 1 s.78, ćw. 1 s.80

Ćwiczenia do zrobienia:

ćw. 2, 6 s. 78, ćw. 2,4 s. 80

Zeszyt ćwiczeń:

  1. 32-34

Zachęcamy uczniów do wykonywania ćwiczeń ze zrealizowanych rozdziałów

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/?cc=pl&selLanguage=pl

Linki do dodatkowych ćwiczeń:

http://e-angielski.net/were1/
https://engbook.pl/exercise/3554
http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=15 
https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=was%20were

26.03.2020 (26th March, 2020)

Proszę o zapisanie w zeszycie:

Lesson

Topic: „Zuzia and friends” – historyjka. Praca z tekstem.

Proszę, aby w miarę możliwości do niedzieli (29.03) wykonać następujące zadania:

Podręcznik: s.76, ćw. 1 – proszę przeczytać historyjkę, a następnie na podstawie tekstu wykonać ćwiczenia

ze s.77, ćw. 2 (układamy wydarzenia z historyjki w kolejności), 3 (odpowiadamy na pytania), 4 (dopasowujemy polskie i angielskie zdania). Odpowiedzi do ćwiczeń zapisujemy w zeszycie.

Słowniczek do tego działu znajduje się w książce na s. 127.

Homework – praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń: s.33, ćw. 1 i 2

Dodatkowe ćwiczenia utrwalające słownictwo do tego działu:

https://wordwall.net/resource/446589/angielski/places-town

https://wordwall.net/resource/1013491/angielski/steps-plus-5-my-town-ex1-p75-zmieniona-numeracja

 

W przypadku pytań proszę o kontakt: natalia_matera@o2.pl

30.03.2020 i 1.04.2020

kl.5_angielski