Język angielski kl. 6

17.03.2020

1.Unit 6 – słownictwo

Podręcznik, ćw. 1 s.75 – wypisać do zeszytu słówka, przetłumaczyć ze słownikiem z podręcznika, nauczyć się.

Ćwiczenia do zrobienia:

Podręcznik:

ćw. 1 s.76, ćw. 2,3,4,5,6 s.77

Ćw. 1,3,4 s.79

Zeszyt ćwiczeń:

ćw. 1,2,5 s. 32; ćw. 1,2 s.33, ćw. 1,2 s.35

Zachęcamy uczniów do wykonywania ćwiczeń ze zrealizowanych rozdziałów

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl

Linki do dodatkowych ćwiczeń:

https://www.ang.pl/cwiczenia/1914/czasowniki-modalne-must-mustnt-have-to
https://www.ang.pl/cwiczenia/2583/czasowniki-modalne-must-have-to 
https://elt.oup.com/student/result/engpreint/a_grammar/unit06/6b_1?cc=global&selLanguage=en 
https://www.perfect-english-grammar.com/modal-verbs-of-obligation-exercise-1.html
https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=must%20have%20to%20should

26.03.2020 (26th March, 2020)

Proszę o zapisanie w zeszycie:

Lesson

Topic: Shopping – zakupy. Słownictwo.

Proszę, aby w miarę możliwości do niedzieli (29.03) wykonać następujące zadania:

Podręcznik: s.75, ćw. 1 – słówka z ramki dopasować do obrazka, zapisać w zeszycie, przetłumaczyć na język polski; ćw. 2 – do podanych czynności dopisać miejsca, w których te czynności wykonujemy; ćw. 5 – wybrać pięć miejsc z obrazka i zapisać, co można tam kupić. Odpowiedzi do ćwiczeń zapisujemy w zeszycie.

Zdjęcie ćwiczeń wykonanych w zeszycie proszę przesłać na adres: natalia_matera@o2.pl

Słowniczek do tego działu znajduje się w książce na s. 126.

Homework – praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń: s.32, ćw. 1,2,5

Dodatkowe ćwiczenia utrwalające słownictwo do tego działu:

https://wordwall.net/resource/428928/shops

https://wordwall.net/resource/723019/angielski/shops

W przypadku pytań proszę o kontakt: natalia_matera@o2.pl

30.03.2020 i 1.04.2020

kl.6_angielski

6.04.2020 i 8.04.2020

kl.6_angielski (1)

kl.6_karta pracy_1

15.04.2020

kl.6_angielski

20.04.2020 i 22.04.2020

kl.6_ang_20-22.04

Lekcja online – hasło podane na grupie Messenger lub może być przesłane na meila prosimy w tym celu o kontakt z nauczycielem

Natalia Matera is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: kl.6_Natalia Matera’s Zoom Meeting
Time: Apr 20, 2020 12:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 968 9117 0734

27.04.2020 i 29.04.2020

kl.6_ang_5

kl.6_will

Natalia Matera is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: kl.6_angielski
Time: Apr 27, 2020 12:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 880 8584 5598
kl.6 poniedziałek i środa
Topic: kl.6_angielski
Time: May 4, 2020 12:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 863 9222 6726
Topic: kl.6_angielski
Time: May 6, 2020 12:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 851 9047 8067