Język angielski kl.8

Język angielski

17.03.2020

! Uczniowie są w kontakcie z nauczycielem poprzez Messenger, gdzie na bieżąco dostają zadania do wykonania.

 

Strony do ćwiczeń egzaminacyjnych:

Zakres słownictwa do repetytorium:https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets

Wypowiedź pisemna:

http://www.sp6.laziska.pl/poradnik_pisania.htm
https://engly.pl/subjects/listing/5
https://engly.pl/subjects/listing/8
https://engly.pl/subjects/listing/7
https://engly.pl/subjects/listing/6

 

26.03.2020 (26th March, 2020)

Proszę o zapisanie w zeszycie:

Lesson

Topic: Zdrowie – słownictwo, praca z tekstem.

 

Proszę, aby w miarę możliwości do niedzieli (29.03) wykonać następujące zadania:

Podręcznik: s.94, ćw. 1, 5; s.95, ćw.8, s.96, ćw.2. Odpowiedzi do ćwiczeń zapisujemy w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń: s.78-79 (zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać na adres: natalia_matera@o2.pl)

Homework – praca domowa:

Interaktywna karty pracy

https://www.liveworksheets.com/fv48387yg

Instrukcja do kart oraz dodatkowe informacje i ćwiczenia, w tym egzaminacyjne, znajdują się na tablicy: http://linoit.com/users/Natalia_Mat/canvases/Klasa%208

Proszę o jej regularne sprawdzanie.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt: natalia_matera@o2.pl

30.03.2020 i 1.04.2020

KLASA VIII KP3