język niemiecki 5

16.03.2020

Ćwiczenia podsumowujące ze str. 53 w rozszerzonej wersji ćwiczeń.

27.03.2020

kl.5 lekcja2

3.03.20120

kl.5 lekcja3 (1)