język niemiecki 7

17.03.2020

Słownictwo podsumowujące rozdział  4 str. 64 w podręczniku.

Ćwiczenia  21, 22, 23, 24, 25 str. 43 w zeszycie ćwiczeń.

Chętnych uczniów namawiam do pracy z filmem w języku niemieckim. Zadania znajdują się na stronach  44 i 45 w zeszycie ćwiczeń. Filmy znajdują się na stronie klett.pl  w zakładce

E-NAUCZANIE, dalej  chmura.klett.pl, wybieramy język niemiecki Magnet smart 1 zeszyt ćwiczeń,  Deutsch  LIVE 4. Do każdego ćwiczenia wybieramy odpowiednią scenę filmu.

27.03.2020

kl.7 lekcja2

 

3.04.2020

kl.7 lekcja3