język niemiecki 7

17.03.2020

Słownictwo podsumowujące rozdział  4 str. 64 w podręczniku.

Ćwiczenia  21, 22, 23, 24, 25 str. 43 w zeszycie ćwiczeń.

Chętnych uczniów namawiam do pracy z filmem w języku niemieckim. Zadania znajdują się na stronach  44 i 45 w zeszycie ćwiczeń. Filmy znajdują się na stronie klett.pl  w zakładce

E-NAUCZANIE, dalej  chmura.klett.pl, wybieramy język niemiecki Magnet smart 1 zeszyt ćwiczeń,  Deutsch  LIVE 4. Do każdego ćwiczenia wybieramy odpowiednią scenę filmu.

27.03.2020

kl.7 lekcja2

 

3.04.2020

kl.7 lekcja3

18.04.20120

kl.7 lekcja4

24.04.2020

kl.7 lekcja5

04.05.2020

Termin wykonania testu 08.05.2020

Test klasa 7

Test klasa 7   format pdf