język niemiecki 8

27.03.2020

kl.8 lekcja2

17.03.2020

Pierwsza część tabeli czasowników nieregularnych ze str. 108 w podręczniku (do raten) oraz karta pracy

karta_pracy_kl8