język polski 5

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

17.03.2020

  • uzupełnić ćwiczenia ze zrealizowanego materiału

Na 25.03.2020

  • Opisz historię czapli na podstawie bajki I.Krasickiego,, Czapla , ryby i rak”

26.03.2020

Proszę o wysłuchanie słuchowiska ,, Złota Kaczka” https://m.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVVvE   

Zadania do wykonania dla klasy:
1.Zadanie:Na podstawie słuchowiska proszę o wypisanie 5 cech charakteru bohatera.    

2.Zadanie: Napisz , jakie pouczenie wynika z baśni ( 2-3 zdania)        

27.03.2020

 

Temat:Bezokolicznik- powtórzenie.

Bezokolicznik – forma czasownika, która wyraża czynność lub stan w sposób abstrakcyjny, zazwyczaj bez określania czasu, rodzaju, liczby, osoby, trybu, strony .

Bezokolicznik  wyraża aspekt czasownika – np. robić (a. niedokonany) a zrobić(a. dokonany).

Bezokoliczniki w języku polskim kończą się na  lub -c.Przykładem może być: pisać , biec , jeść , być.                  

Zadanie dla uczniów do wykonania w zeszycie:  Napisz instrukcję wykonania papierowej zakładki do książki – pamiętaj o użyciu bezokoliczników