język polski 7

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

17.03.2020

  1. Proszę obejrzeć spektakl „Zemsta” i napisać recenzję spektaklu.
  2. zaległe ćwiczenia

Na 25.03.2020

  1. Napisz streszczenie opowiadania I. Fink ,, Zabawa w klucz”

26.03.2020

Napisz wywiad z wybranym bohaterem dramatu J.Słowackiego ,, Balladyna”( minimum 5 pytań , pamiętaj o zachowaniu wszystkich elementów wywiadu- wstęp , rozwiniecie , zakończenie )

Dla chętnych na dodatkową ocenę:

Przygotować interpretację głosową wybranego fragmentu ,, Balladyny”- każdy uczeń sam( krótkie słuchowisko 2-3 minuty , włączyć inne elementy dźwiękowe – muzykę, według pomysłu …) , nagrać i przesłać ( praca  zastępująca krótkie scenki, które uczniowie mieli przygotować w grupach) , – czas do 1.04.2020

 

27.03.2020

Temat: Banksy- street art… rysunek na murze – czy może być sztuką?              

(   notatka do zeszytu )

1. Street  art – dziedzina sztuki obejmująca dzieła tworzone w przestrzeni publicznej, zwykle mające charakter bezprawnej ingerencji. Termin zawiera w sobie tradycyjne graffiti, lecz często jest użyty dla odróżnienia aktywności artystycznej w przestrzeni miejskiej od wandalizmu. 2. Banksy  – brytyjski artysta street art. Jego prace pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie. Banksy używa różnych technik do przekazywania swoich wiadomości, najczęściej humorystycznych lub związanych z polityką. 3.Banksy a otaczający Świathttps://youtu.be/Qkc921anMBw