język polski klasa 6

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

17.03.2020

Uzupełnić zaległe ćwiczenia.

Proszę obejrzeć film „Szatan z siódmej klasy” i odpowiedzieć na pytania (w zeszycie)

  • O czym jest film?
  • Czego dowiadujemy się na temat bohatera?
  • Jakie są twoje wrażenia na temat filmu

Na 25.03.2020

  • Napisz streszczenie ( do 8 zdań ) opowiadania B.Prusa,, Na wakacjach”

26.03.2020

Klasa 6:
Zapoznaj się z materiałem  https://epodreczniki.pl/a/w-muzeum/D5yC06bNH
Wykonaj  zadania w zeszycie ( bez zadania 12)

27.03.2020

Temat: W muzeum- opis obrazu
Notatka do zeszytu : Jakie informacje powinien zawierać opis obrazu :
1. Autor , tytuł obrazu , kiedy powstał , gdzie obecnie się znajduje, jaką techniką jest namalowany (np. kredkami, farbami, itp.)
2.Co przedstawia dany obraz
3. Co jest na pierwszym planie (to co wydaje się bliżej i ,,rzuca ci się w oczy”)
4.Co ukazane jest na drugim planie.
5. Kolorystyka (czy jest namalowany barwami ciepłymi czy zimnymi)
6. Ogólne wrażenia , które budzi  u odbiory
Praca domowa Wyszukaj w zasobach internetowych zdjęcie wybranego obrazu znajdującego się w muzeum i opisz go w 7- 10 zdaniach