Karta zapisu do przedszkola i szkoły podstawowej – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie