klasa 1 archiwum

25.03.2020 r. środa

 

Temat: Kazio i źrebak. Małe i duże zwierzęta.

1. Wysłuchnie tekstow czytanych przez rodzica

    podręcznik s. 26,27

    Rozmowa kierowana pytaniami:

    Jakie zwierzę biegało po łące?

    Gdzie i po co zatrzymał się źrebak?

    Co lata nad źrebakiem?

    Kto opiekuje się zwierzakiem?

    Jak Kazio zajmuje się źrebakiem?

    Jak ma na imię źrebak Kazia?

    Kim dla Kazia jest Ziutek?

2. Wyszukiwanie w tekstach i na ilustracji wyrazów i nazw przedmiotów , w których słychać ź i zi.

3. Nauka czytania czytanki podręcznik str. 26,27 do wyboru jedna.

4. Karty ćwiczeń: str. 26 ćw. 1,2, str. 27 ćw. 3, 4, str. 88 cw. 5,6 str. 96 cw. 19 (si, ź, sylaby sio, zio), str. 28 ćw. 1,2,3, str.29 ćw. 4,5

5. Matematyka s.24 ćw. 1-6

6.  Miara długości – centymetr – podręcznik str. 96,97

Posługiwanie się linijką ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe ułożenie linijki względem mierzonego przedmiotu (zaczynamy odmierzać od 0)

7. Matematyka str. 26, ćw. 1, str. 27 ćw. 2

8. Mierzenie linijką długości zeszytów, ksiązek, piórników.

9. Zapoznanie z zapisem jednostki miary: 1 centymetr = 1 cm. Wskazanie odległości 1cm na linijce.

10. Matematyka str. 28 ćw. 3,4,5, str. 29 ćw. 6. str. 30 ćw.1, str. 31 ćw.2

11. Dodawanie i odejmowanie typu: 14+3  17-3  podręcznik str. 98,99

 

Kontrola przez nauczycieli: 

Zdjęcia wykonanego zadania przez dzieci: karty ćwiczeń str. 27 ćw. 3, str. 29 ćw  4.  proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do piątku.

Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt rodziców z nauczycielem współorganizującym kształcenie na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

26.03 i 27.03.2020

Temat: Niespodzianki wiosny.

  Objaśnienie skrótów:

  P. s. 32, 33 – podręcznik
  K. s. 35 ćw. 3 – karty ćwiczeń
  KM. s. 33 ćw. 3  – karty matematyczne
1. Wysłuchanie utworu „Wiosna”  z cyklu „Cztery pory roku” Antonia Vivaldiego:
Swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące:
–  aparatu wykonawczego: Czy utwór wykonany był przez głosy ludzkie, czy przez instrumenty?
–  zespołu wykonawczego: Czy fragment utworu wykonywał jeden instrument (solo), czy wiele instrumentów (zespołowo)?
–  tempa: Jakie było tempo fragmentu utworu – wolne, szybkie, a może zmienne?
–  dynamiki: Czy melodia utworu była wykonywana cicho, głośno, a może zmiennie?
–  treści ilustrowanej dźwiękami – muzyka ilustracyjna:Czy muzyka może malować? Jeżeli tak to, czym maluje kompozytor w utworze? (dźwiękami i barwą instrumentów). Co namalował kompozytor dźwiękami w tym frag- mencie utworu?
Obrazy w podręczniku str. 84 Uczniowie wybierają reprodukcję zgodną z ich odczuciami po wysłuchaniu utworu.
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat reprodukcji zamieszczonych w podręczniku str.84
2. Wysłuchanie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Wiosna. (proszę rodzica o odczytanie dziecku)

Wiosna

(fragment)

Już słoneczko mocniej grzeje, już na wierzbach kotki rosną – czas się wybrać na wycieczkę, aby się przywitać z wiosną.

–  Witam! Witam was serdecznie i zapraszam do zwiedzania.

Spójrzcie w lewo, spójrzcie w prawo – tyle jest do oglądania!

–  Jeszcze śnieg gdzieniegdzie leży, a już żuczki po nim łażą.

O! przebiśnieg się przebija! Wkrótce kwiatki się ukażą!

Słońce ciepłym głosem woła:

–  Wstawać, śpiochy! Nie marudzić! Trzeba zabrać się do pracy!

Pora się do życia budzić! (.)

Małgorzata Strzałkowska, Wiosna, Warszawa 2008.

–  Jakie zmiany zachodzą wiosną w przyrodzie?

–  Do czego zachęca was autorka wiersza?

–  Do czego nawołuje słońce?

3.Opis ilustracji podręcznik str. 30,31 

Wypowiedzi U. na temat wiosennej  łąki.

–  Jakie rośliny widać na łące?

–  Czy znacie nazwy rosnących tam kwiatów? (przebiśniegi, krokusy, zawilce)

–  Co dzieje się pod powierzchnią łąki?

–  Jakie ptaki latają nad łąką?

4.Wysłuchanie wiersza Joanny Kulmowej Kulki i szkiełkaP. s. 32, 33

5.Przypomnienie nazw ptaków pojawiających się w wierszu.

6.Wypowiedzi uczniów na temat sposobów powitania wiosny przez ptaki.

      ZADANIE DLA MĄDRALI

–  Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski z ciepłych krajów? (słowik, skowronek, bocian, jaskółka, pliszka, kukułka, żuraw, wilga, szpak, czajka).

     ZADANIE DLA MĄDRALI

–  Jaką wspólną nazwę mają: wzrok, słuch, węch, dotyk i smak? (zmysły)

7.         Rozpoznawanie ptaków powracających do Polski wiosną. Przyklejanie podpisów pod obrazkami K. s. 34 ćw. 1

8.        Układanie i zapisywanie zdań K. s. 34 ćw. 2

9.          Przeliczanie sylab, głosek i liter w podanych wyrazach. Uzupełnianie tabeli K. s. 35 ćw. 3

10.Czytanie zdania. Łączenie zdania z fotografią odpowiedniego ptaka K. s. 35 ćw. 4

11.Zadania tekstowe o różnej budowie P. s. 101, 102

12.      Rozwiązywanie zadań tekstowych. Dodawanie i odejmowanie w zakresie20KM. s. 32 ćw. 1 

dodatkowo:

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania–w-zakresie-20_3_227

13.    Rozwiązanie zadania na porównywanie różnicowe. KM. s. 33 ćw. 2

14.Ćwiczenie spostrzegawczości. Kolorowanie ryb zgodnie z zauważoną zasadą KM. s. 33 ćw. 3

15.      Miara długości – centymetrP. s. 96, 97

16.      KM. s. 34, 35

Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: matematyka str. 32 ćw. 1, str. 33 ćw  2.  proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do piątku.
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

30.03.2020

Temat: Po co komu woda?

1. Uczeń odpowiada ustnie na pytania:

–  Do czego woda potrzebna jest ludziom, zwierzętom, roślinom?

           W jakich postaciach woda występuje w przyrodzie?

       –  Oszczędzam wodę, ponieważ. (dlaczego?)
          Oszczędzam wodę przez . (w jaki sposób?)
 2.    Przeprowadzenie doświadczenia ukazującego trzy stany skupienia wody. 
 
Włóż  kostki lodu do szklanego naczynia (np. do słoika). Odstaw naczynie w ciepłe widoczne miejsce tak, żebyś widział/widziała, co dzieje się z lodem.   Po rozpuszczeniu się lodu proszę, żeby uczniowie  wyciągnęli wnioski z doświadczenia – ustnie powiedzieć.
Rodzic przelewa wodę z przezroczystego naczynia do czajnika i  ją zagotowuje. Gdy woda wrze,  rodzic przystawia do wylotu czajnika lusterko.  Dziecko obserwuje zmiany na tafli lusterka.  Rodzic zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczenia.                             
 
3.     Obejrzenie ilustracji przedstawiającej Ziemię jako planetę.   P. s. 34, 35
 
                              Uczeń odpowiada ustnie na pytania: :
                                Jak nazywamy inaczej naszą planetę?

–  Dlaczego Ziemię nazywamy błękitną planetą?

–  Co by się stało, gdyby zabrakło wody na Ziemi?

–  Jakie znacie nazwy zbiorników wodnych, w których zgromadzona jest woda na Ziemi?                     

 

  4.  Napisać w zeszycie w linie  Zi, zi, Ź, ź  pół strony każda                                                                                                                                                                                          5. KM s. 38 ćw. 1KM. s. 39 ćw. 3
Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: litery Zi, zi, Ź,ź z zeszytu.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: wtorek 31.03.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com
Informatyka:

31.03.2020

Temat: Tajemnice ćmy.

1.    Czytanka P. s. 38 (Nauczyć się czytać jednej wybranej czytanki).

Co śpi na zasłonie? Kiedy wstanie ćma? Czym jest ćma? Wyszukajcie w tekście wyrazy z ć.

 2.    Czytanka P. s. 39

– O czym Maciek rozmawiał z mamą?

– Czym Maciek chciał nakarmić ćmę?

– Co mama Maćka powiedziała na temat odżywiania się ciem?

– W jaki sposób ćmy piją nektar?

– Wyszukajcie w tekście wyrazy z ci.

 
  3.     K. s. 40 ćw. 1,2 K. s. 41 ćw. 4,5 s. 43 ćw.4,6
  4. Napisać w zeszycie w linie litery ci, ć  pół strony każda  
  5.    KM. s. 43 ćw. 3                                                                                                                                                                                                                                                        6.     Wykonanie pracy plastycznej  „Życie ćmy nocą”  świecą i farbami lub w inny możliwy sposób. 
Na białym  kartonie bądź kartce wykonują rysunek świecą zgodnie z podanym  tematem. Następnie pokrywają powierzchnię pracy czarną lub niebieska farbą. Jeśli brak jest w domu farb bądż świecy proszę wykonać pracę plastyczną kredkami.
 
 Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: praca plastyczna „Życie ćmy nocą”.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: czwartek 02.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

1.04.2020

Temat: Prima aprilis.

1. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka Prima aprilis.

Prima aprilis

Co się stało! Co się stało!
Mamie masło wykipiało!
Tata ubrał się w spódnicę,
i tak wyszedł na ulicę!
Zębów umyć dziś nie sposób,
bowiem z kranu leci  rosół.   
A nasz sąsiad, co ma fiata,
fiatem tym nad miastem lata
i ulotki zrzuca z nieba,
że do szkoły iść nie trzeba!
Jeśli z okna się wychylisz  dojrzysz, że prima aprilis!!!

– Co was rozśmieszyło i wydało się dziwne?

– O jakim dniu opowiada wiersz?

– Podajcie propozycje żartów primaaprilisowych.

 2.    Czytanka P.s. 46
 3.     K. s. 48 ćw. 1, K. s. 49 ćw. 3,4
4.  KM. s. 48, 49, 
5.     Wykonanie ćwiczeń fizycznych: skacz jak żabka, chodź jak bocian, biegaj (fruwaj) jak ćma. Poruszaj się jak inne zwierzątka 🙂 Nie, to nie żart xD
 
Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: Litery ć, ci z zeszytu.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: czwartek 02.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

2.04.2020

Temat: Strażacy w akcji.

1.   Czytanka P. s. 50 (nauczyć się czytać)

– Na czym polega praca strażaka?

– Kiedy należy wezwać straż pożarną?

– Jaki jest numer alarmowy straży pożarnej? (998)

2.      Wysłuchanie lektury Czesława Janczarskiego Jak Wojtek został strażakiem.

        https://www.youtube.com/watch?v=ekdjdzPZ_hg

                           – Gdzie toczy się akcja utworu? 

                       –   Czym zajmują się strażacy?

–   Co strażacy robią w czasie wolnym?

–   Kto jest komendantem ochotniczej straży pożarnej w Kozich Różkach?

–   Kto chciał zostać strażakiem i o czym marzył?

–   Co wywołało pożar?

–   Jakie znacie inne przyczyny powstawania pożaru? (wypalanie traw, spalanie

śmieci, palenie ogniska w lesie, wyrzucanie szklanych przedmiotów itp.)

–   Kto uratował małego Henia?

–   Co dalej zrobił Wojtek?

–   Jak nagrodzono odwagę Wojtka?

3.  K. s. 50 ćw. 1, K. s. 51 ćw. 3

4. KM s. 50 ćw. 1, KM s.51 ćw. 2

Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: Matematyka KM s. 50 ćw. 1, KM s.51 ćw. 2.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: piątek 03.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com
3.04.2020
03.04.2020 r. piątek
Temat: Wiosenne porządki.
1.   Czytanka P.s. 50  (nauczyć się czytać)
Gdzie wybrała się klasa Jerzego?

– Czym martwił się Jerzy?

– Co dzieci zauważyły nad rzeką?

– Co postanowiły zrobić?

– Dlaczego należy dbać o porządek w naturalnym środowisku?

– Co można zrobić, żeby nie zaśmiecać środowiska?

2.  Przedmioty codziennego użytku. Czy rozpoznasz co to za odgłosy? 

 np. suszarka, pralka, radio, odkurzacz, czajnik, samochód, rower, telefon, komputer, kran, sztućce, naczynia, spuszczanie wody w łazience, samolot.

WARTOzwrócić uwagę na odpowiedni sposób sprzątania; pamiętać o rękawiczkach i zachowaniu bezpieczeństwa podczas sprzątania; wspomnieć o potrzebie segregowania odpadów.    

3. K. s. 52 ćw. 1, 2, K. s. 53 ćw.  4,5  ( przypomnienie do ćwiczenia 5: głoską jest to co słyszymy np. „rz” – ta głoska ma dwie litery „r”  i  „z”)

4. Napisać Rz, rz w zeszycie w linię (pół strony każda).

5. KM s. 80 ćw. 5, 6, 7

Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: Litery Rz, rz z zeszytu.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: poniedziałek 06.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

6.04.2020

Temat: Przygotowania do świąt.

1.     Rozmowa na temat  czytanego przez rodzica  tekstu ks. Jana Twardowskiego Wesołe  jajko

oraz ilustracji. P. s. 76, 77

– O jakich wielkanocnych symbolach jest mowa w tekście?

– Dlaczego w Wielkanoc życzymy sobie wesołego jajka?

– Jak wygląda wielkanocny baranek?

– Jaki zwyczaj jest opisany w tekście?

– Jakie ozdoby przygotowuje się na Wielkanoc?

– Jak nazywamy jajka ozdabiane różnymi technikami?

2.    Wykonanie wielkanocnej pisanki – technika i pomysł dowolne.

     –Wykonanie wielkanocnego koszyczka według instrukcji  K. s. 77

3. K. s. 74 ćw. 1,2,3, K. s. 75 ćw. 4,5, K. s. 76 ćw. 6

4. Poćwicz liczenie, zagraj:  https://www.superkid.pl/rozsypanka-online-dodawanie-do-20-zppd-a

5.  Ćwiczenia fizyczne do wykonania wspólnie z rodzicem 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U&pbjreload=10

Kontrola nauczycieli: 

Zdjęcie zadania: wykonana pisanka, wykonany koszyczek.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: środa 08.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

7.04.2020

Temat: Świąteczny stół.

1.   Słuchanie ze zrozumieniem tekstu czytanego przez r  o d z i  c  a    P. s. 79 

2.  Wypowiedzi  na temat wysłuchanego tekstu oraz potraw przygotowywanych w domach na święta.

–   Jak nazywają się nadchodzące święta?

–   Wymieńcie produkty, które dzieci wykorzystały do zrobienia wielkanocnego baranka.

–   Jakie potrawy przygotowuje się w waszych domach na święta?

Zadanie dla chętnych: Wykonanie wielkanocnego baranka z twarogu P s. 78 i przesłanie zdjęcia pracy.
 

3.  Zapoznanie z instrumentami dętymi i wysłuchanie brzmienia instrumentów dętych: 

w kolejności: trąbka, flet poprzeczny, flet prosty.

 Zapoznanie z brzmieniem instrumentu: flet poprzeczny:
Zapoznanie z brzmieniem instrumentu flet prosty:
Zapoznanie z brzmieniem instrumentu trąbka:
Uczniowie rozpoznają instrumenty i zaznaczają je w  K s.85 ćw.4
 
 4K. s. 78 ćw. 1,2,  K. s. 79 ćw. 4 (tylko po śladzie)
5. KM. s. 76 ćw. 1, 2, KM. s. 77 ćw. 3, 4.

8.04.2020

Temat: Śmigus – dyngus.

1.    Wypowiedzi  na temat tradycji lanego poniedziałku na podstawie wiersza Władysława Broniewskiego Śmigus i ilustracji. P. s. 80, 81

– Jak nazywamy drugi dzień Świąt Wielkanocnych i jaki zwyczaj jest związany z tym dniem?

– Co robicie tego dnia?

– Jaka atmosfera panuje wśród dzieci przedstawionych na ilustracji?

– Jakie emocje towarzyszą im podczas zabaw śmigusowych?

– O czym należy pamiętać podczas zabaw śmigusowych?

2.  K. s. 80 ćw. 2 ,  K. s. 81 ćw. 3,4,5

3. Rozwiązanie krzyżówki:

https://www.superkid.pl/krzyzowka-online-wielkanoc-1

  4. Zagraj: https://www.superkid.pl/rozsypanka-online-dodawanie-do-20-zppd-a

5.  Zadania dla chętnych:

karta 1

karta 2

karta 3

15.04.2020 środa
Temat: Historia dzbanka.

1.    Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica  P. s. 62, 63

2.    Wypowiedzi ucznia na temat ilustracji i tekstu.

– Co przydarzyło się tacie Kasi?

– Co postanowił zrobić tata?

– O co Kasia poprosiła tatę?

– W jaki sposób dziewczynka chciała wykorzystać uszkodzony dzbanek?

3.      Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, w których nazwach występują dzDzoraz w tekście wyrazów z tymi dwuznakami.

W jaki sposób można wykorzystać uszkodzone przedmioty?  Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=6erEdBj_v00

4. K. s. 58 ćw. 1, K. s. 59 ćw. 3, 4, 5,  K. s. 60 ćw. 1,  K. s. 96 (dz, Dz)

5. KM. s. 56 ćw. 1, KM. s. 58, 60

 

16.04.2020 czwartek
Temat: Segregujemy odpady.

1.– Na czym polega segregowanie odpadów?  P.s. 64

– Co wskazują oznaczenia na pojemnikach?

– Wymieńcie kolory pojemników, które służą do segregowania odpadów.

– Co do nich wrzucamy?

2. Zagraj w grę: https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci

3. K s. 60 ćw 1, K  s. 61 ćw. 3, 4, KM. s.59 ćw. 5, KM s. 63 ćw. 5 , 6

4. Napisać w zeszycie w linie Dz, dz na pół strony.

5. Nauczyć się czytać czytanki  P.s. 62.

Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: litery Dz,dz z zeszytu, KM. s.59 ćw. 5, KM s. 63 ćw. 5 , 6.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia:  17.04.2020
Uczniowie z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com
17.04.2020
Temat: Do czego potrzebny jest wiatr?

1. Rozmowana temat ilustracji i wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima Dwa wiatry:

https://www.youtube.com/watch?v=j6Os-62kqUM   P. s. 56, 57

– Co robiły i jak zachowywały się dwa wiatry?

– Do czego potrzebny jest wiatr?

– Jak wykorzystywano siłę wiatru dawniej, a jak wykorzystuje się dziś?

– Jak ubierzemy się w wietrzny dzień?

2.  Zabawa ruchowa na podstawie wiersza Juliana Tuwima Dwa wiatry. P. s. 56

Dziecko swobodnie stoi w pokoju, uważnie słucha wiersza:  https://www.youtube.com/watch?v=j6Os-62kqUM

Pokazuje ruchem czynności wykonywane przez dwa wiatry.

3. Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Groźne żywioły czytanego przez rodzica. P.s. 58 

– O jakich groźnych żywiołach jest mowa w tekście?

– Jakie zjawiska przyrodnicze zostały przedstawione na ilustracjach?

– Jak należy zachować się w czasie burzy, trąby powietrznej i powodzi?

– Do kogo zwrócisz się o pomoc w niebezpiecznej sytuacji?

 

   4. Założenie hodowli dżdżownic według wskazówek. P. s. 59

– Czego dżdżownica potrzebuje do życia?

– Dlaczego dżdżownice są pożyteczne?

K. s. 54 ćw. 1,2, K. s. 55 ćw. 3,4

Zagraj:  https://szaloneliczby.pl/miesiace/

Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania:Hodowla dżdżownic.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com
Uczniowie z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami.
20.04.2020 poniedziałek
Temat: Szanujmy wodę.

1.Czytanki. P. s. 40, 41

– Czy woda jest dostępna dla każdego człowieka?

– Dlaczego należy szanować wodę?

– W jaki sposób można oszczędzać wodę?

– Jak twoja rodzina oszczędza wodę?

– Dlaczego woda znajdująca się na naszej planecie nie  zawsze nadaje się do picia?

– Jak inaczej nazywamy Ziemię? (błękitna planeta)

2  Obejrzyj filmiki o wodzie: https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8

   4. K. s. 42, 43,  poćwicz pisanie: https://dyktanda.online/app/dyktando/54

Ćwiczenia fizyczne: https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa0rAcpw

Kontrola przez nauczycieli: 

Zdjęcie zadania: K. s. 42, 43  .  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com
Uczniowie z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami.
21.04.2020 wtorek
Temat: Święto drzewa.

1.Wysłuchanie i rozwiązanie Zagadek Joanny M. Chmielewskiej. P.s. 60, 61

Rozmowa na temat wyglądu drzew, liści i owoców. P.s. 60, 61

– Podajcie nazwy drzew, które widzicie na ilustracji.

– Jak nazywają się owoce tych drzew? Opiszcie ich wygląd.

Które z drzew widocznych na ilustracji rosną w pobliżu waszych domów?

    K. s. 56,57,  KM. s.85

Ćwiczenia fizyczne: https://www.youtube.com/watch?v=zxdHhz_cxTY

Kontrola przez nauczycieli: 

Zdjęcie zadania: K. s. 56,57  .  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com
Uczniowie z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami.
22.04.2020 środa
Temat: Śpiąca królewna.
1. Słuchanie ze zrozumieniem baśni „Śpiąca królewna”. 
2.   Rozmowa na temat wysłuchanej baśni.

– Kto jest główną bohaterką baśni?

– Jakie dary przyniosły wróżki?

– Co to jest wrzeciono?

– Jaki rozkaz wydał Król swoim poddanym?

– Co zdarzyło się w szesnaste urodziny królewny?

– Kto zasnął wraz z królewną?

– Kto i w jaki sposób uratował królewnę?

– Jak skończyła się baśń?

 

    K. s. 44 ćw. 2, K. s. 45 ćw. 3,4

Wykonanie pracy technicznej – mobil z kroplami deszczu. K. s. 46

•  przygotujcie białe kartki, nożyczki, ołówek, igłę i nici, taśmę klejącą.

•   wytnijcie z kartek kształty dwóch takich samych chmur i około 10 kropli deszczu.

•  Sklejcie chmurki taśmą klejącą według instrukcji z Kart ćwiczeń s. 46

•  Przewleczcie u góry chmurki nitkę do zawieszenia mobilu.

•  Przymocujcie na dole chmury za pomocą igły z nitką papierowe krople deszczu.

Kontrola przez nauczycieli: 

Zdjęcie zadania:  mobil z kroplami deszczu.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com
Uczniowie z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami.
23.04.2020 czwartek
Temat: Strach ma wielkie oczy.
1. WysłuchanietekstuStrachma wielkie oczy (z cyklu „Listy od Hani i Henia”P. s. 44, 45):
2.   Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanego listu „Strach ma wielkie oczy”

– Co Hania sobie wyobraziła, gdy usłyszała dźwięk „plask, plask”?

– Co wydawało dźwięk „plask, plask”?

– Kogo Hania chciała uratować, wyskakując spod kołdry?

– Dlaczego Hania bała się wyjrzeć spod kołdry?

– Jak myślisz, czy Hania wykazała się odwagą, gdy postanowiła uratować Stefanię? Dlaczego?

– Jak myślisz, co to znaczy, że największy strach mieszka w naszej głowie?

– Jak myślisz, co to znaczy, że strach boi się naszej odwagi?

– Czy można się bać? W jakich sytuacjach możemy odczuwać strach?

– Jak myślisz, co znaczy powiedzenie, że strach ma wielkie oczy?

– Co pozytywnego można powiedzieć komuś, żeby go ośmielić, gdy się boi?

 

    K. s. 47 ćw. 1,2

4 Poćwicz dni tygodnia: https://szaloneliczby.pl/dni-tygodnia/

24.04.2020 piątek
Temat: U lekarza.
1. Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy Natka-szczerbatka:
2.   Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:

– Kto mieszka w jednym z pięciu lokali?

– Dlaczego Natka-szczerbatka nie chciała myć zębów?

– Jak myślicie, co grozi Natce, jeśli nie zmieni swoich nawyków?

– Co jeszcze zagraża zdrowiu zębów?

Rozmowa na temat wizyt w gabinecie lekarskim na podstawie doświadczeń i ilustracji w podręczniku. P.s. 67

– Lekarzy jakich specjalności widzicie na ilustracjach?

– Jakimi posługują się przyborami?

          – Jak nazywa się miejsce, do którego udajemy się na wizytę lekarską?

– Kto oprócz lekarzy pracuje w przychodniach i szpitalach?

K. s. 64,65

5. Gra planszowa KaruzelaKM. s. 66, KM. s. 68 ćw. 1,2, s. 69 ćw. 3

27.04.2020 poniedziałek
Temat: Dbam o zdrowie.  ( „Nowi Tropiciele” cz.4)
1. Wysłuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej PaliwoP.s. 68, 69

– Do czego w wierszu porównano człowieka?

– Co powinniśmy stosować dla naszego zdrowia?

– Co jest paliwem dla ludzkiego organizmu?

– Z jedzenia jakich produktów powinniśmy zrezygnować?

– Od jakich produktów przybywa nam zdrowia?

 
2.  Rozpoznawanie i podawanie nazw produktów przedstawionych na ilustracji. Wypowiedzi  na temat ich wpływu na zdrowie. P.s. 68, 69

– Które z produktów zaliczymy do zdrowej żywności?

– Jakie one mają minki?

– Jakie są minki słodyczy i słodkiego napoju? Dlaczego?

    3 Filmiki: 

K. s. 66 ćw. 1,2 , K. s. 67 ćw. 5, dyktando: https://dyktanda.online/app/dyktando/61

5.  Ćwiczenia fizyczne: https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL

28.04.2020 wtorek
Temat: Na majówkę.  ( „Nowi Tropiciele” cz.5)
1. Kartka z kalendarza na maj: 
Uczniowie obserwują  kartkę  z kalendarza i udzielają odpowiedzi na pytania:

– Jakimi kolorami oznaczone są dni tygodnia w kalendarzu?

– Jakie dni oznaczane są kolorem czerwonym?

– Odczytajcie daty zaznaczone kolorem czerwonym.

         – Dlaczego daty 1 maja i 3 maja są w kalendarzu zaznaczone na czerwono?
2.   Wysłuchanie tekstu Grzegorza Kasdepkego Maraton czytanego przez rodzica. P. s. 3

– W jakich zawodach uczestniczyl tata?

– Do czego mama porównala wygląd taty na mecie?

– Kiedy przypada Dzień Flagi?

          – O jakich innych majowych świętach jest mowa w tym tekście?
         – Jaką wspólną nazwą określane są majowe święta? (majówka)
          – Jak tata postanowil uczcić majowe święta?
– Które miejsce zająl tata w maratonie?
– Co czul mimo tego, że przybiegl przedostatni?
WARTOwyjaśnić znaczenie słowa maraton    

Maraton – bieg na dystansie 42 km 195 metrów. Ta dyscyplina sportowa została ustanowiona na pamiątkę legendarnego wyczynu posłańca greckiego, który przebiegł z miejscowości Maraton do Aten, aby poinformować o zwycięstwie nad Persami i ostrzec przed nadciągającymi okrętami wroga. Według legendy po przekazaniu informacji posłaniec padł martwy.

    Obejrzyj filmiki o symbolach narodowych i Polsce: 
 Majowe święta, rozwiąż test: https://funtest.pl/test/majowe-swieta/

4.  K. s. 3, 4,   

5. Wprowadzenie pojęcia „kilometr” P. s. 78,  KM. s. 3,  4 , 5  

29.04.2020 środa
Temat: Na wycieczce w lesie.  ( „Nowi Tropiciele” cz.5)
1.    Czytanka  P. s. 4  – nauczyć się czytać czytankę

– Dokąd pani zabrala klasę Szymka?

– Co budowaly dzieci?

– Czego szukal Szymek?

– Co znalazl zamiast galęzi?

– Jak wyglądala szyszka?

         – Co dzieci mialy zrobić po zbudowaniu szalasu?

2.   K. s. 5 , K. s. 6 ćw. 3, K. s. 7 ćw. 5,6 
3. KM. s. 8, 9 ćw. 1, KM. s. 9 ćw. 2, 3
5. Napisać w zeszycie dwuznak Sz, sz  (pół strony każdy).

Kontrola przez nauczycieli: 

Zdjęcie zadania:   Zeszyt z Sz, sz .Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com
Uczniowie z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami.
30.04.2020 czwartek
Temat: Moja mała ojczyzna.  ( „Nowi Tropiciele” cz.5)
1.    Wysłuchanie listu Majowe święta:

– jakiego powodu Hania nie byla w szkole, a jej mama – w pracy?

– Jakie święto obchodzimy 1 maja i o czym ma ono przypominać?

– A o czym przypomina święto 3 maja?

– Jakie święta chciala ustanowić Hania? Jak myślisz, dlaczego wlaśnie takie?

– Jak myślisz, czy Henio się ucieszy ze świąt ustanowionych przez Hanię? Dlaczego?

     – Jakie znasz święta? O czym one przypominają?

     – Jak można obchodzić te święta?

2.    K. s. 8 ,K. s. 9 ćw. 3, K. s. 10, K. s. 11 ćw. 7,8
3. Zaśpiewaj hymn Polski:
4.  Wykonaj jeden wybrany przez siebie zakodowany rysunek według kodów:
do wyboru: godło Polski, kokardę narodową, flagę Polski, mapę polski 
za pomocą generatora w internecie:
lub ręcznie kredkami na załączonym pliku pdf.