Klasa1

Materiały z edukacji wczesnoszkolnej będą publikowane na każdy dzień tygodnia,  z religii – w piątek, z języka angielskiego we wtorek i czwartek.

Zadania z języka angielskiego- Kliknij tutaj

Zadania z religii – Kliknij tutaj

25.03.2020 r. środa

 

Temat: Kazio i źrebak. Małe i duże zwierzęta.

1. Wysłuchnie tekstow czytanych przez rodzica

    podręcznik s. 26,27

    Rozmowa kierowana pytaniami:

    Jakie zwierzę biegało po łące?

    Gdzie i po co zatrzymał się źrebak?

    Co lata nad źrebakiem?

    Kto opiekuje się zwierzakiem?

    Jak Kazio zajmuje się źrebakiem?

    Jak ma na imię źrebak Kazia?

    Kim dla Kazia jest Ziutek?

2. Wyszukiwanie w tekstach i na ilustracji wyrazów i nazw przedmiotów , w których słychać ź i zi.

3. Nauka czytania czytanki podręcznik str. 26,27 do wyboru jedna.

4. Karty ćwiczeń: str. 26 ćw. 1,2, str. 27 ćw. 3, 4, str. 88 cw. 5,6 str. 96 cw. 19 (si, ź, sylaby sio, zio), str. 28 ćw. 1,2,3, str.29 ćw. 4,5

5. Matematyka s.24 ćw. 1-6

6.  Miara długości – centymetr – podręcznik str. 96,97

Posługiwanie się linijką ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe ułożenie linijki względem mierzonego przedmiotu (zaczynamy odmierzać od 0)

7. Matematyka str. 26, ćw. 1, str. 27 ćw. 2

8. Mierzenie linijką długości zeszytów, ksiązek, piórników.

9. Zapoznanie z zapisem jednostki miary: 1 centymetr = 1 cm. Wskazanie odległości 1cm na linijce.

10. Matematyka str. 28 ćw. 3,4,5, str. 29 ćw. 6. str. 30 ćw.1, str. 31 ćw.2

11. Dodawanie i odejmowanie typu: 14+3  17-3  podręcznik str. 98,99

 

Kontrola przez nauczycieli: 

Zdjęcia wykonanego zadania przez dzieci: karty ćwiczeń str. 27 ćw. 3, str. 29 ćw  4.  proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do piątku.

Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt rodziców z nauczycielem współorganizującym kształcenie na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

26.03 i 27.03.2020

Temat: Niespodzianki wiosny.

  Objaśnienie skrótów:

  P. s. 32, 33 – podręcznik
  K. s. 35 ćw. 3 – karty ćwiczeń
  KM. s. 33 ćw. 3  – karty matematyczne
1. Wysłuchanie utworu „Wiosna”  z cyklu „Cztery pory roku” Antonia Vivaldiego:
Swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące:
–  aparatu wykonawczego: Czy utwór wykonany był przez głosy ludzkie, czy przez instrumenty?
–  zespołu wykonawczego: Czy fragment utworu wykonywał jeden instrument (solo), czy wiele instrumentów (zespołowo)?
–  tempa: Jakie było tempo fragmentu utworu – wolne, szybkie, a może zmienne?
–  dynamiki: Czy melodia utworu była wykonywana cicho, głośno, a może zmiennie?
–  treści ilustrowanej dźwiękami – muzyka ilustracyjna:Czy muzyka może malować? Jeżeli tak to, czym maluje kompozytor w utworze? (dźwiękami i barwą instrumentów). Co namalował kompozytor dźwiękami w tym frag- mencie utworu?
Obrazy w podręczniku str. 84 Uczniowie wybierają reprodukcję zgodną z ich odczuciami po wysłuchaniu utworu.
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat reprodukcji zamieszczonych w podręczniku str.84
2. Wysłuchanie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Wiosna. (proszę rodzica o odczytanie dziecku)

Wiosna

(fragment)

Już słoneczko mocniej grzeje, już na wierzbach kotki rosną – czas się wybrać na wycieczkę, aby się przywitać z wiosną.

–  Witam! Witam was serdecznie i zapraszam do zwiedzania.

Spójrzcie w lewo, spójrzcie w prawo – tyle jest do oglądania!

–  Jeszcze śnieg gdzieniegdzie leży, a już żuczki po nim łażą.

O! przebiśnieg się przebija! Wkrótce kwiatki się ukażą!

Słońce ciepłym głosem woła:

–  Wstawać, śpiochy! Nie marudzić! Trzeba zabrać się do pracy!

Pora się do życia budzić! (.)

Małgorzata Strzałkowska, Wiosna, Warszawa 2008.

–  Jakie zmiany zachodzą wiosną w przyrodzie?

–  Do czego zachęca was autorka wiersza?

–  Do czego nawołuje słońce?

3.Opis ilustracji podręcznik str. 30,31 

Wypowiedzi U. na temat wiosennej  łąki.

–  Jakie rośliny widać na łące?

–  Czy znacie nazwy rosnących tam kwiatów? (przebiśniegi, krokusy, zawilce)

–  Co dzieje się pod powierzchnią łąki?

–  Jakie ptaki latają nad łąką?

4.Wysłuchanie wiersza Joanny Kulmowej Kulki i szkiełkaP. s. 32, 33

5.Przypomnienie nazw ptaków pojawiających się w wierszu.

6.Wypowiedzi uczniów na temat sposobów powitania wiosny przez ptaki.

      ZADANIE DLA MĄDRALI

–  Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski z ciepłych krajów? (słowik, skowronek, bocian, jaskółka, pliszka, kukułka, żuraw, wilga, szpak, czajka).

     ZADANIE DLA MĄDRALI

–  Jaką wspólną nazwę mają: wzrok, słuch, węch, dotyk i smak? (zmysły)

7.         Rozpoznawanie ptaków powracających do Polski wiosną. Przyklejanie podpisów pod obrazkami K. s. 34 ćw. 1

8.        Układanie i zapisywanie zdań K. s. 34 ćw. 2

9.          Przeliczanie sylab, głosek i liter w podanych wyrazach. Uzupełnianie tabeli K. s. 35 ćw. 3

10.Czytanie zdania. Łączenie zdania z fotografią odpowiedniego ptaka K. s. 35 ćw. 4

11.Zadania tekstowe o różnej budowie P. s. 101, 102

12.      Rozwiązywanie zadań tekstowych. Dodawanie i odejmowanie w zakresie20KM. s. 32 ćw. 1 

dodatkowo:

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania–w-zakresie-20_3_227

13.    Rozwiązanie zadania na porównywanie różnicowe. KM. s. 33 ćw. 2

14.Ćwiczenie spostrzegawczości. Kolorowanie ryb zgodnie z zauważoną zasadą KM. s. 33 ćw. 3

15.      Miara długości – centymetrP. s. 96, 97

16.      KM. s. 34, 35

Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: matematyka str. 32 ćw. 1, str. 33 ćw  2.  proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do piątku.
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

30.03.2020

Temat: Po co komu woda?

1. Uczeń odpowiada ustnie na pytania:

–  Do czego woda potrzebna jest ludziom, zwierzętom, roślinom?

           W jakich postaciach woda występuje w przyrodzie?

       –  Oszczędzam wodę, ponieważ. (dlaczego?)
          Oszczędzam wodę przez . (w jaki sposób?)
 2.    Przeprowadzenie doświadczenia ukazującego trzy stany skupienia wody. 
 
Włóż  kostki lodu do szklanego naczynia (np. do słoika). Odstaw naczynie w ciepłe widoczne miejsce tak, żebyś widział/widziała, co dzieje się z lodem.   Po rozpuszczeniu się lodu proszę, żeby uczniowie  wyciągnęli wnioski z doświadczenia – ustnie powiedzieć.
Rodzic przelewa wodę z przezroczystego naczynia do czajnika i  ją zagotowuje. Gdy woda wrze,  rodzic przystawia do wylotu czajnika lusterko.  Dziecko obserwuje zmiany na tafli lusterka.  Rodzic zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczenia.                             
 
3.     Obejrzenie ilustracji przedstawiającej Ziemię jako planetę.   P. s. 34, 35
 
                              Uczeń odpowiada ustnie na pytania: :
                                Jak nazywamy inaczej naszą planetę?

–  Dlaczego Ziemię nazywamy błękitną planetą?

–  Co by się stało, gdyby zabrakło wody na Ziemi?

–  Jakie znacie nazwy zbiorników wodnych, w których zgromadzona jest woda na Ziemi?                     

 

  4.  Napisać w zeszycie w linie  Zi, zi, Ź, ź  pół strony każda                                                                                                                                                                                          5. KM s. 38 ćw. 1KM. s. 39 ćw. 3
Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: litery Zi, zi, Ź,ź z zeszytu.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: wtorek 31.03.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

31.03.2020

Temat: Tajemnice ćmy.

1.    Czytanka P. s. 38 (Nauczyć się czytać jednej wybranej czytanki).

Co śpi na zasłonie? Kiedy wstanie ćma? Czym jest ćma? Wyszukajcie w tekście wyrazy z ć.

 2.    Czytanka P. s. 39

– O czym Maciek rozmawiał z mamą?

– Czym Maciek chciał nakarmić ćmę?

– Co mama Maćka powiedziała na temat odżywiania się ciem?

– W jaki sposób ćmy piją nektar?

– Wyszukajcie w tekście wyrazy z ci.

 
  3.     K. s. 40 ćw. 1,2 K. s. 41 ćw. 4,5 s. 43 ćw.4,6
  4. Napisać w zeszycie w linie litery ci, ć  pół strony każda  
  5.    KM. s. 43 ćw. 3                                                                                                                                                                                                                                                        6.     Wykonanie pracy plastycznej  „Życie ćmy nocą”  świecą i farbami lub w inny możliwy sposób. 
Na białym  kartonie bądź kartce wykonują rysunek świecą zgodnie z podanym  tematem. Następnie pokrywają powierzchnię pracy czarną lub niebieska farbą. Jeśli brak jest w domu farb bądż świecy proszę wykonać pracę plastyczną kredkami.
 
 Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: praca plastyczna „Życie ćmy nocą”.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: czwartek 02.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

1.04.2020

Temat: Prima aprilis.

1. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka Prima aprilis.

Prima aprilis

Co się stało! Co się stało!
Mamie masło wykipiało!
Tata ubrał się w spódnicę,
i tak wyszedł na ulicę!
Zębów umyć dziś nie sposób,
bowiem z kranu leci  rosół.   
A nasz sąsiad, co ma fiata,
fiatem tym nad miastem lata
i ulotki zrzuca z nieba,
że do szkoły iść nie trzeba!
Jeśli z okna się wychylisz  dojrzysz, że prima aprilis!!!

– Co was rozśmieszyło i wydało się dziwne?

– O jakim dniu opowiada wiersz?

– Podajcie propozycje żartów primaaprilisowych.

 2.    Czytanka P.s. 46
 3.     K. s. 48 ćw. 1, K. s. 49 ćw. 3,4
4.  KM. s. 48, 49, 
5.     Wykonanie ćwiczeń fizycznych: skacz jak żabka, chodź jak bocian, biegaj (fruwaj) jak ćma. Poruszaj się jak inne zwierzątka 🙂 Nie, to nie żart xD
 
Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: Litery ć, ci z zeszytu.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: czwartek 02.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com

2.04.2020

Temat: Strażacy w akcji.

1.   Czytanka P. s. 50 (nauczyć się czytać)

– Na czym polega praca strażaka?

– Kiedy należy wezwać straż pożarną?

– Jaki jest numer alarmowy straży pożarnej? (998)

2.      Wysłuchanie lektury Czesława Janczarskiego Jak Wojtek został strażakiem.

        https://www.youtube.com/watch?v=ekdjdzPZ_hg

                           – Gdzie toczy się akcja utworu? 

                       –   Czym zajmują się strażacy?

–   Co strażacy robią w czasie wolnym?

–   Kto jest komendantem ochotniczej straży pożarnej w Kozich Różkach?

–   Kto chciał zostać strażakiem i o czym marzył?

–   Co wywołało pożar?

–   Jakie znacie inne przyczyny powstawania pożaru? (wypalanie traw, spalanie

śmieci, palenie ogniska w lesie, wyrzucanie szklanych przedmiotów itp.)

–   Kto uratował małego Henia?

–   Co dalej zrobił Wojtek?

–   Jak nagrodzono odwagę Wojtka?

3.  K. s. 50 ćw. 1, K. s. 51 ćw. 3

4. KM s. 50 ćw. 1, KM s.51 ćw. 2

Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: Matematyka KM s. 50 ćw. 1, KM s.51 ćw. 2.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: piątek 03.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com
3.04.2020
03.04.2020 r. piątek
Temat: Wiosenne porządki.
1.   Czytanka P. s. 50  (nauczyć się czytać)
Gdzie wybrała się klasa Jerzego?

– Czym martwił się Jerzy?

– Co dzieci zauważyły nad rzeką?

– Co postanowiły zrobić?

– Dlaczego należy dbać o porządek w naturalnym środowisku?

– Co można zrobić, żeby nie zaśmiecać środowiska?

2.  Przedmioty codziennego użytku. Czy rozpoznasz co to za odgłosy? 

 np. suszarka, pralka, radio, odkurzacz, czajnik, samochód, rower, telefon, komputer, kran, sztućce, naczynia, spuszczanie wody w łazience, samolot.

WARTO zwrócić uwagę na odpowiedni sposób sprzątania; pamiętać o rękawiczkach i zachowaniu bezpieczeństwa podczas sprzątania; wspomnieć o potrzebie segregowania odpadów.    

3. K. s. 52 ćw. 1, 2, K. s. 53 ćw.  4,5  ( przypomnienie do ćwiczenia 5: głoską jest to co słyszymy np. „rz” – ta głoska ma dwie litery „r”  i  „z”)

4. Napisać Rz, rz w zeszycie w linię (pół strony każda).

5. KM s. 80 ćw. 5, 6, 7

Kontrola przez nauczycieli: 
Zdjęcie zadania: Litery Rz, rz z zeszytu.  Proszę przesłać na adres mailowy: klasa1splgota@gmail.com. do dnia: poniedziałek 06.04.2020
Uczniowe z orzeczeniami z PPPP – indywidualne zadania poprzez kontakt nauczyciela współorganizującego kształcenie z rodzicami na adres mailowy:  klasa1splgota@gmail.com