klasa 3

Materiały z edukacji wczesnoszkolnej będą publikowane na każdy dzień tygodnia,  z religii – w piątek, z języka angielskiego we wtorek i czwartek, z języka niemieckiego w środę.

Zadania z języka angielskiego  –  Kliknij tutaj

Zadania z języka niemieckiego –  Kliknij tutaj

Zadania z religii – Kliknij tutaj

 

25.03.2020

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3

Etapy rozwoju mowy

 

 

26.03.2020

Mowa polska (1)

Karta pracy

 

27.03.2020

Karta pracy

Dbaj o poprawną polszczyznę