„Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce – Patriotyzm na co dzień” – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

„Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce – Patriotyzm na co dzień”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich wygrało realizację projektu patriotycznego „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce – Patriotyzm na co dzień”, który skierowany jest do uczniów szkół prowadzonych przez SPSK oraz społeczności lokalnej. Projekt zakłada, na wzór poprzednich lat, zorganizowanie w okolicach 11 listopada Ognisk Patriotyzmu. W tym roku Ogniska Patriotyzmu objęte zostały dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt ma na celu kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie postawy prospołecznej przejawiającej się w aktywnym działaniu na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i społecznym.

W ramach projektu uczennice naszej szkoły wzięły udział w warsztatach patriotycznych do Załęcza Wielkiego k. Wielunia. Warsztaty staną się inspiracją dla uczniów do rozpropagowania idei patriotyzmu w swoich szkołach. Uczniowie otrzymają gotowe narzędzia do zorganizowania w szkole Ognisk Patriotyzmu dla całej społeczności szkolnej i lokalne