Konsultacje dla rodziców – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie